Skip to content

QleanAirs luftreningslösningar möter nu nya tuffa krav från tyska VDI – stärker positionen inom skola och kontor

QleanAir, premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, lanserar tre luftreningslösningar som följer de nya expertrekommendationerna från VDI för skolor och kontor. Det gör QleanAir till en av få leverantörer som uppfyller de svåra kraven, vilket ytterligare stärker dess position på marknaden.

Covid-19-pandemin har lett till en stor efterfrågan på luftrenare i tyska skolor och kontor, som köptes in i stora mängder, ibland med varierande prestandanivåer. Detta fick Association of German Engineers (VDI) att publicera expertrekommendationen VDI-EE 4300-14, för att hjälpa organisationer att göra ett välgrundat val.

Rekommendationen fastställer att luftrenare ska minska partikelhalterna i rummet med 90 procent inom 30 minuter på ett bekvämt och säkert sätt. QleanAir lanserar idag tre luftreningslösningar som följer de högt ställda kriterierna i den nya rekommendationen, som en av få leverantörer på marknaden. Inom offentlig och annan upphandling på den tyskspråkiga marknaden är det vanligt att använda VDI-rekommendationerna som krav. VDI är högt respekterat i Europa och deras rekommendationer förväntas införas i DIN och europeiska standarder.

– Detta stärker vår position på den tyska marknaden ytterligare. Vi förväntar oss att detta öppnar ännu fler affärsmöjligheter inom skolor och kontor i Tyskland och över hela Europa, säger Christina Lindstedt, VD för QleanAir.

QleanAir gick in på den tyska marknaden för 20 år sedan och är väletablerat inom kabinlösningar och luftrenare för produktionsindustri, lager och logistik. Under coronapandemin utvecklade företaget nya produkter riktade mot sjukvård, skolor, kontor och andra offentliga utrymmen. Idag har QleanAir luftrenare installerade på mer än 75 tyska skolor.

– Vi välkomnar den nya expertrekommendationen som vi hoppas ska höja standarden för luftrening. Det är bra att se den offentliga sektorn i framkant när det gäller att skydda människors hälsa och vi ser fram emot att ge fler i skolor och kontor ren och hälsosam luft, säger Christina Lindstedt.

Läs mer på QleanAir.com: Lansering av tre luftreningslösningar för att möte den nya expertrekommendationen från VDI

Share This Story, Choose Your Platform!