Skip to content

Sebastian Lindström utses till VD för QleanAir och tillträder den 28 november 2022

Styrelsen i QleanAir har idag utsett Sebastian Lindström till ny VD i QleanAir AB från den 28 november 2022. Sebastian Lindström efterträder Christina Lindstedt som kommer att kvarstå som rådgivare under sin uppsägningstid.

Sebastian Lindström är sedan maj 2022 styrelseledamot i bolaget och kommer som VD tillföra QleanAir en omfattande kommersiell, operativ och strategisk erfarenhet. Han har tidigare haft ett flertal ledande positioner inom olika private equity-ägda bolag som vice VD på Granngården, interim COO på Bodilsen A/S och VD på Atea Holding AB. Han kommer närmast från rollen som VD för Crem International. Sebastian är född 1965 och är civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings universitet.

“Styrelsen i QleanAir är glada att kunna utse Sebastian Lindström till nästa VD. Vi har sett vad Sebastian kan bidra med som styrelseledamot och hans tidigare resultat i de bolag han verkat i. Senast tog han Crem International från 400 Mkr till över 900 Mkr i omsättning. Sebastian är en mycket uppskattad ledare som framgångsrikt styrt ett antal företag både i framgång och genom förändring. Sebastian har alla förutsättningar att vidareutveckla QleanAirs strategi med ambition att bli en global ledare i premiumsegmentet av luftrening för inomhusmiljöer”, kommenterar Bengt Engström, Ordförande i styrelsen.

”Det är med stor energi som jag tar över ledarskapet i QleanAir. Jag ser fram emot att tillsammans med våra globala team driva vår tillväxtplan och öka kommersialiseringstakten för våra premiumlösningar. Den underliggande marknaden för rening av inomhusluft växer. Vi har en stark global kundbas med fler än 3 000 kunder och över 11 000 installerade enheter. Det är en stark grund att bygga från”, kommenterar Sebastian Lindström, VD.

Styrelsen tackar Christina för vad hon har åstadkommit under sin VD tid och ger henne goda rekommendationer och all lycka i framtiden. Christina Lindstedt kommer att kvarstå som rådgivare till VD under sin uppsägningstid.

Share This Story, Choose Your Platform!