Skip to content

Studie visar att luftrenare från QleanAir tar bort över 95 % av viruspartiklarna på 10 minuter

QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager resultatet av en ny studie om viruspartikelreduktion. Studien utfördes av Sendai Medical Center i Japan och visar att QleanAirs luftrenare FS 30 tar bort över 95 % av virusen på bara 10 minuter.

Luftrenare har blivit ett vanligt verktyg för att bekämpa virus under pandemin, därför ville QleanAir undersöka hur effektiva de är mot virusaerosoler. En gemensam studie utförd av Sendai Medical Center och QleanAir Japan, har lyckats mäta detta. Resultatet visar att luftrenaren tog bort över 95 % av de luftburna viruspartiklarna på bara 10 minuter. Som en jämförelse är reduktionskravet i de nya riktlinjerna från tyska VDI 90 % på 30 minuter.

– Studieresultaten stödjer vikten av att välja en luftrenare med rätt teknik och filter som snabbt avlägsnar smittsamma aerosoler. Att vår teknik kan rena luft på så kort tid utan störande ljud eller turbulens innebär fortsatta möjligheter för oss att göra skillnad i känsliga miljöer som sjukhus, skolor, kontor och hotell där effektiv luftrening efterfrågas, säger Sebastian Lindström. VD för QleanAir.

Studien genomfördes i en säker testkammare. Aktivt virus spreds med en aerosolgenerator och fångades in med hjälp av den mobila luftrenaren QleanAir FS 30 utrustad med två olika huvudfilter, HEPA 14 och EPA 11. Det tog bara 10 minuter att ta bort över 95 % av viruspartiklarna från luften med luftrenaren. Utan luftrenare var partikelreduktionen endast 16,9 %. Efter 20 minuter eliminerades cirka 99,9 % och efter 30 minuter över 99,99 %. FS 30 utrustad med EPA 11-filtret nådde 99,9 % och 99,99 % partikelreduktion något snabbare på grund av dess högre luftflöde.

– Studien visar vilken skillnad en luftrenare utrustad med ett högpresterande, certifierat mekaniskt filter kan ha på luftkvaliteten. Vi fann också att QleanAir FS 30 utrustad med ett EPA 11-filter presterade något bättre än HEPA 14, men att luftrenarens prestanda är avgörande för inomhusluftens kvalitet, säger Glen Shimizu, försäljningschef i Japan & MD QAS K.K.

Share This Story, Choose Your Platform!