Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i QleanAir

QleanAir Holding AB (publ) premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, meddelar att valberedning nu har utsetts inför årsstämman i den 13 maj 2021. Instruktioner för valberedningen finns på bolagets IR-webb https://qleanair.com/en/investors/corporate-governance/agm.

Valberedning inför årsstämman 2021

  • Magnus Hardmeier, utsedd av Qevirp 41 Ltd, Ordförande
  • Oskar Börjesson, utsedd av Skandia
  • Bengt Engström, Styrelseordförande i QleanAir Holding AB

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman till Cfo Henrik Resmark på e-post henrik.resmark@qleanair.com. Bolagets årsstämma äger rum den 13 maj 2021 i Stockholm.

För mer information och vid frågor vänligen kontakta:
Magnus Hardmeier, valberedningens ordförande, telefon +46 70-888 25 44
Bengt Engström, styrelsens ordförande, telefon +46 72 500 94 44

Share This Story, Choose Your Platform!