Høy sikkerhet og institusjoner

Høysikkerhetsanlegg og -institusjoner sliter ofte med luftkvalitetsutfordringer knyttet til tobakksrøyk. Personalet er ofte i nærheten av beboere eller innsatte som røyker, og er derfor utsatt for passiv røyking. Uten gode røykeløsninger i lokalene gjør tobakksrøyken innemiljøet utrivelig og utrygt for både ansatte og beboere. Heldigvis finnes det flere gode løsninger på disse utfordringene.

Loading...

Utfordringer

En av de viktigste utfordringene høysikkerhetsanlegg- og institusjoner står overfor knyttet til luftkvaliteten, er tobakksrøyk. Det er nesten alltid røykere blant både ansatte og beboere, og man bør ha en løsning for å unngå utrygg innendørs røyking eller røyking utenfor inngangene. I begge tilfeller sprer skadelige partikler og gasser seg gjennom lokalene og utsetter ikke-røykere for passiv røyking, i tillegg til at lukten gjør miljøet ubehagelig å oppholde seg i. Man har også utfordringer med ansatte som må være i nærheten av beboere som røyker, noe som øker risikoen for alvorlige helseproblemer på grunn av passiv røyking. Og når personalet må komme seg til upraktisk plasserte røykeområder, blir røykepausene unødvendig lange, noe som reduserer produktiviteten. Heldigvis kan disse utfordringene fjernes ved å bruke de riktige røykeløsningene for anlegget ditt.

Loading...
Loading...

Løsninger

Det finnes flere gode løsninger på de røykerelaterte utfordringene som høysikkerhetsanlegg og -institusjoner opplever. For innendørs røyking anbefaler vi en av våre S-Line Safety røykestasjoner, S 30 Safety, S 40 Safety eller S 60 Safety, avhengig av hvilke behov anlegget ditt har. Våre S-Line Safety røykestasjoner oppfyller alle de strengeste brann- og sikkerhetsforskriftene og er helt ikke-brennbare. Som utendørs røykeløsning anbefaler vi vår Outdoor Lounge.

Både S-Line Safety-røykestasjonene og Outdoor Lounge fanger opp røyken før den rekker å spre seg, og beskytter ikke-røykere mot passiv røyking. Dette gjør det mulig for røykere og ikke-røykere å oppholde seg i samme rom på en komfortabel måte og forbedrer både det sosiale miljøet og arbeidsmiljøet. Alle røykestasjonene våre er utstyrt med vårt patenterte brannsikre askehåndteringssystem.

Tryggere miljø

Powerful efficient icon

Forbedret luftkvalitet

Forbedret arbeidsmiljø

Hassle-free installation and use

Problemfritt, levert som en service

The QleanAir Difference

Vi leverer løsningene våre problemfritt som en service. Vi skreddersyr løsningen til dine behov ved å gjennomføre målinger og testing. Vi tar oss av installasjon, service og oppgraderinger, sikrer samsvar med forskrifter og fremtidssikrer løsningen. Vi leverer the freedom of clean air – slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe.

Anbefalte produkter

QleanAir S 30 Safety

En ekstra trygg røykestasjon som oppfyller de strengeste brann- og sikkerhetsforskriftene på institusjoner osv. Passer for opptil to personer.

QleanAir S 40 Safety

En ekstra trygg røykestasjon som oppfyller de strengeste brann- og sikkerhetsforskriftene på institusjoner osv. Passer for opptil fire personer.

QleanAir S 60 Safety

En ekstra trygg røykestasjon som oppfyller de strengeste brann- og sikkerhetsforskriftene på institusjoner osv. Passer for opptil seks personer.

QleanAir Outdoor Lounge

En værbestandig og solid utendørs røykeløsning som holder inngangen ryddig og luktfri.