Wysokie bezpieczeństwo i instytucje

Obiekty i instytucje o wysokim poziomie bezpieczeństwa często borykają się z problemami z jakością powietrza związanymi z dymem tytoniowym. W wielu przypadkach personel musi przebywać w pobliżu palących mieszkańców lub osób osadzonych, narażając się na bierne palenie. Bez odpowiednich rozwiązań w dziedzinie dymu papierosowego zainstalowanych w obiekcie, dym tytoniowy sprawia, że środowisko wewnętrzne jest nieprzyjemne i niebezpieczne zarówno dla personelu, jak i mieszkańców. Na szczęście Istnieje kilka doskonałych rozwiązań tych problemów.

Loading...

Wyzwania

Jednym z głównych wyzwań związanych z jakością powietrza w obiektach i instytucjach o wysokim poziomie bezpieczeństwa jest dym tytoniowy. Wśród personelu i mieszkańców prawie zawsze są osoby palące, dlatego należy wprowadzić rozwiązanie pozwalające na uniknięcie niebezpiecznego palenia w pomieszczeniach lub przed wejściem do obiektu. Dzieje się tak dlatego, że w obu przypadkach prowadzi to do rozprzestrzeniania się szkodliwych cząsteczek i gazów po obiekcie, co naraża osoby niepalące na bierne palenie i zapachy sprawiające, że środowisko jest nieprzyjemne do przebywania. Istnieje również kwestia personelu, który musi przebywać w pobliżu palących mieszkańców, co dodatkowo zwiększa ryzyko, że dotkną ich poważne problemy zdrowotne z powodu biernego palenia. Ponadto, gdy pracownicy muszą dostać się do niedogodnie zlokalizowanych miejsc dla palących, ich przerwy na palenie stają się niepotrzebnie długie, co zmniejsza produktywność. Na szczęście wyzwania te można wyeliminować, stosując odpowiednie rozwiązania dla palących opracowane dla danego obiektu.

Loading...
Loading...

Rozwiązania

Istnieje kilka doskonałych rozwiązań problemów związanych z paleniem, z którymi mogą mierzyć się placówki i instytucje o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Do palenia w pomieszczeniach zalecamy jedną z naszych kabin dla palących serii S Safety, S 30 Safety, S 40 Safety lub S 60 Safety, w zależności od konkretnych potrzeb danego obiektu. Wszystkie nasze kabiny dla palących serii S Safety spełniają najsurowsze przepisy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa oraz są całkowicie niepalne. W przypadku konieczności zastosowania rozwiązania dla palących na świeżym powietrzu zalecamy nasz model Outdoor Lounge.

Zarówno kabiny dla palących serii S Safety, jak i Outdoor Lounge wychwytują dym, zanim się rozprzestrzeni, chroniąc osoby niepalące przed biernym paleniem. Dzięki temu zarówno osoby palące, jak i niepalące mogą wygodnie przebywać w tej samej przestrzeni, co polepsza środowisko społeczne oraz środowisko pracy. Wszystkie nasze kabiny dla palących są wyposażone w opatentowany ognioodporny system usuwania popiołu.

Bezpieczniejsze środowisko

Powerful efficient icon

Poprawa jakości powietrza

Lepsze środowisko pracy

Hassle-free installation and use

Bezproblemowa eksploatacja, rozwiązanie dostarczane jako usługa

Różnica w jakości powietrza – The QleanAir Difference

Nasze rozwiązania dostarczane jako usługa są bezproblemowe w eksploatacji. Możemy dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb, przeprowadzając pomiary i testy. Zapewniamy montaż, serwis, modernizacje, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz trwałość rozwiązania. Nasze urządzenia zapewniają wolność, którą niesie ze sobą czyste powietrze, a Klient może skupić się na zagadnieniach najbardziej istotnych z jego punktu widzenia.

Rekomendowane produkty

QleanAir S 30 Safety

Wyjątkowo bezpieczna kabina dla palących spełniająca najsurowsze przepisy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa w instytucjach itp. Przeznaczone dla maksymalnie dwóch osób.

QleanAir S 40 Safety

Wyjątkowo bezpieczna kabina dla palących spełniająca najsurowsze przepisy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa w instytucjach itp. Przeznaczona dla maksymalnie czterech osób.

QleanAir S 60 Safety

Wyjątkowo bezpieczna kabina dla palących spełniająca najsurowsze przepisy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa w instytucjach itp. Przeznaczone dla maksymalnie sześciu osób.

QleanAir Outdoor Lounge

Wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne rozwiązanie dla palących na zewnątrz, które pozwala zachować czystość i wyeliminować nieprzyjemny zapach w strefie wejścia do budynku.