Hopp til innhold

Løsninger / Problemområder

Utendørs tobakksrøyk


Utfordringer

På alle offentlige plasser, virksomheter eller arbeidsplasser er det røykere – og sannsynligvis hyppig røyking. Hyppig røyking medfører flere utfordringer, og en av dem er sigarettrøyk som sprer seg gjennom luften og utsetter ikke-røykere for passiv røyking. Mange steder kan det også være vanskelig og tidkrevende for røykere å komme seg til et eget røykeområde. Når det ikke er et lett tilgjengelig røykeområde med riktig luftrensing i nærheten, vil folk mest sannsynlig røyke utenfor nærmeste inngang, noe som forurenser luften i og rundt inngangen med tobakksrøyk og ubehagelig lukt og forsøpler bakken med sigarettstumper.

Løsninger

Vår Outdoor Lounge er en god løsning for eventuelle utfordringer knyttet til utendørs røyking. Det eliminerer skadelige partikler og gasser fra tobakksrøyken samt ubehagelige lukter som følger med røykingen. På denne måten forbedrer Outdoor Lounge både utemiljøet og luftkvaliteten inne i lokalene, og viktigst av alt er det at den bidrar til å beskytte ikke-røykere og dyr mot passiv røyking. Outdoor Lounge er også utstyrt med vårt unike brannsikre askehåndteringssystem som bidrar til å fjerne problemet med sigarettstumper som forsøpler innganger og fortau. Med andre ord bidrar det til å forbedre det generelle inntrykket av virksomheten din, samtidig som miljøet i og rundt anlegget blir sunnere og mer behagelig å oppholde seg i. Vi har også innendørs løsninger hvis du foretrekker å løse røykeproblemet innendørs. For eksempel SF 6000 X, en plasseffektiv røykestasjon for profesjonelle miljøer.


We also have indoor solutions if you prefer to solve the smoking problem indoors. For example the SF 6000 X, a space efficient smoking cabin for professional environments.