Utendørs tobakksrøyk

Utfordringer

På alle offentlige plasser, virksomheter eller arbeidsplasser er det røykere – og sannsynligvis hyppig røyking. Hyppig røyking medfører flere utfordringer, og en av dem er sigarettrøyk som sprer seg gjennom luften og utsetter ikke-røykere for passiv røyking. Mange steder kan det også være vanskelig og tidkrevende for røykere å komme seg til et eget røykeområde. Når det ikke er et lett tilgjengelig røykeområde med riktig luftrensing i nærheten, vil folk mest sannsynlig røyke utenfor nærmeste inngang, noe som forurenser luften i og rundt inngangen med tobakksrøyk og ubehagelig lukt og forsøpler bakken med sigarettstumper.

Loading...

Bruksområder

Utendørs tobakksrøyk er en utfordring for mange forskjellige typer bedrifter og andre steder, for eksempel transportknutepunkter, flyplasser, helse- og omsorgsbygg, høysikkerhetsanlegg, produksjonsanlegg og kjøpesentre. Mange av denne typen anlegg har det til felles at det kan det være vanskelig å kommer seg til trygge, utpekte røykeområder, noe som resulterer i at folk røyker utenfor inngangene i stedet. Uten riktig luftrensing fører dette ofte til skadelige gasser og partikler samt ubehagelig lukt fra tobakksrøyk som sprer seg gjennom luften og inn i anlegget og utsetter ikke-røykere for passiv røyking. Det fører ofte til at sigarettstumper forsøpler bakken utenfor inngangene, noe som igjen bidrar til et generelt negativt inntrykk av virksomheten og et ubehagelig miljø for ikke-røykere.

Loading...
Loading...

Løsninger

Vår Outdoor Lounge er en god løsning for eventuelle utfordringer knyttet til utendørs røyking. Det eliminerer skadelige partikler og gasser fra tobakksrøyken samt ubehagelige lukter som følger med røykingen. På denne måten forbedrer Outdoor Lounge både utemiljøet og luftkvaliteten inne i lokalene, og viktigst av alt er det at den bidrar til å beskytte ikke-røykere og dyr mot passiv røyking. Outdoor Lounge er også utstyrt med vårt unike brannsikre askehåndteringssystem som bidrar til å fjerne problemet med sigarettstumper som forsøpler innganger og fortau. Med andre ord bidrar det til å forbedre det generelle inntrykket av virksomheten din, samtidig som miljøet i og rundt anlegget blir sunnere og mer behagelig å oppholde seg i. Vi har også innendørs løsninger hvis du foretrekker å løse røykeproblemet innendørs. For eksempel SF 6000 X, en plasseffektiv røykestasjon for profesjonelle miljøer.

Sunnere og tryggere luft

attractive

Mer attraktive innganger

fireproof

Brannsikkert askehåndteringssystem

Eliminerer lukt

Anbefalte produkter

QleanAir Outdoor Lounge

En værbestandig og solid utendørs røykeløsning som holder inngangen ryddig og luktfri.

QleanAir SF 6000 X

En effektiv røykestasjon for større fagmiljøer.