Hoppa till innehåll

Lösningar / Användningsområde

Högsäkerhetsanläggningar och institutioner


Högsäkerhetsanläggningar och institutioner kämpar ofta med problem med luftkvaliteten på grund av tobaksrök. Ofta måste personalen vara i närheten av rökande boende eller intagna och blir på så sätt utsatta för passiv rökning. Utan lämpliga röklösningar på anläggningen gör tobaksröken inomhusmiljön obehaglig och osäker för både personal och boende. Som tur är finns det flera bra lösningar på dessa utmaningar.

Lösningar

Det finns flera bra lösningar på de rökrelaterade utmaningar som högsäkerhetsanläggningar och institutioner kan ställas inför. För rökning inomhus rekommenderar vi en av våra S-Line Safety-rökkabiner: S 30 Safety, S 40 Safety eller S 60 Safety, beroende på din anläggnings specifika behov. Alla våra S-Line Safety-rökkabiner uppfyller de strängaste brand- och säkerhetsbestämmelserna och är helt flamsäkra. Som röklösning för utomhusbruk rekommenderar vi vår Outdoor Lounge.

Både S-Line Safety-rökkabinerna och Outdoor Lounge fångar in röken innan den kan spridas, vilket skyddar icke-rökare mot passiv rökning. Detta gör det möjligt för rökare och icke-rökare att bekvämt vistas i samma utrymme, vilket förbättrar både den sociala miljön och arbetsmiljön. Alla våra rökkabiner är utrustade med vårt patenterade brandsäkra askhanteringssystem.

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar friheten med ren luft – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något.