Högsäkerhetsanläggningar och institutioner

Högsäkerhetsanläggningar och institutioner kämpar ofta med problem med luftkvaliteten på grund av tobaksrök. Ofta måste personalen vara i närheten av rökande boende eller intagna och blir på så sätt utsatta för passiv rökning. Utan lämpliga röklösningar på anläggningen gör tobaksröken inomhusmiljön obehaglig och osäker för både personal och boende. Som tur är finns det flera bra lösningar på dessa utmaningar.

Loading...

Utmaningar

Tobaksrök är en av de största utmaningarna med avseende på luftkvalitet som högsäkerhetsanläggningar och institutioner står inför. Det finns nästan alltid rökare bland både personal och boende, och det bör därför finnas en lösning för att undvika osäker rökning inomhus eller rökning utanför anläggningens entréer. Detta beror på att det i båda fallen leder till att skadliga partiklar och gaser sprids i anläggningen, att icke-rökare utsätts för passiv rökning och att lukter gör miljön obehaglig att vistas i. Dessutom måste personalen vistas i närheten av rökarna, vilket ökar risken för att de drabbas av allvarliga hälsoproblem på grund av passiv rökning. När personalen dessutom måste ta sig till obekväma rökområden blir rökpauserna onödigt långa, vilket minskar produktiviteten. Lyckligtvis kan dessa utmaningar elimineras genom användning av rätt röklösningar för din anläggning.

Loading...
Loading...

Lösningar

Det finns flera bra lösningar på de rökrelaterade utmaningar som högsäkerhetsanläggningar och institutioner kan ställas inför. För rökning inomhus rekommenderar vi en av våra S-Line Safety-rökkabiner: S 30 Safety, S 40 Safety eller S 60 Safety, beroende på din anläggnings specifika behov. Alla våra S-Line Safety-rökkabiner uppfyller de strängaste brand- och säkerhetsbestämmelserna och är helt flamsäkra. Som röklösning för utomhusbruk rekommenderar vi vår Outdoor Lounge.

Både S-Line Safety-rökkabinerna och Outdoor Lounge fångar in röken innan den kan spridas, vilket skyddar icke-rökare mot passiv rökning. Detta gör det möjligt för rökare och icke-rökare att bekvämt vistas i samma utrymme, vilket förbättrar både den sociala miljön och arbetsmiljön. Alla våra rökkabiner är utrustade med vårt patenterade brandsäkra askhanteringssystem.

Säkrare miljö

Powerful efficient icon

Förbättrad luftkvalitet

Förbättrad arbetsmiljö

Hassle-free installation and use

Problemfritt, levereras som en tjänst

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar friheten med ren luft – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något.

Rekommenderade produkter

QleanAir S 30 Safety

En extra säker rökkabin som uppfyller de strängaste brand- och säkerhetsbestämmelserna för institutioner etc. Lämplig för upp till två personer.

QleanAir S 40 Safety

En extra säker rökkabin som uppfyller de strängaste brand- och säkerhetsbestämmelserna för institutioner etc. Lämplig för upp till fyra personer.

QleanAir S 60 Safety

En extra säker rökkabin som uppfyller de strängaste brand- och säkerhetsbestämmelserna för institutioner etc. Lämplig för upp till sex personer.

QleanAir Outdoor Lounge

En väderbeständig och gedigen röklösning för rökning utomhus som håller din entré snygg och luktfri.