Kjøpesentre

Kjøpesentre sliter med flere forskjellige utfordringer når det gjelder luftkvaliteten. De er ofte fulle av mennesker, og det resulterer i en raskere spredning av virus og bakterier, noe vi så tydelig under covid-19-pandemien. Utendørs forurensning sprer seg ofte inn på kjøpesentre gjennom innganger og lasteramper og påvirker på den måten kvaliteten på inneluften i lokalene. Det er også problemstillinger knyttet til besøkende som røyker utenfor inngangene på grunn av mangel på røykeområder inne i kjøpesenteret. Dette fører til at tobakksrøyk sprer seg inn i anlegget og at sigarettsstumper forsøpler inngangene og fortauet. Mangel på røykeområder innendørs kan også føre til tap i inntekter, lavere produktivitet og sikkerhetsproblemer. Heldigvis finnes det gode løsninger på alle disse utfordringene.

Loading...

Utfordringer

En av de største luftrelaterte utfordringene kjøpesentre står overfor, er sigarettrøyk, og man bør ha en løsning for å unngå at gjester og ansatte røyker utenfor inngangene. Hvis man ikke har en løsning på dette, fører det til at tobakksrøyk sprer seg inn i anlegget og utsetter ikke-røykere for passiv røyking, at lukt henger igjen i og rundt inngangene og at sigarettsstumper forsøpler bakken. Dette skaper et usunt og utrivelig miljø for ikke-røykere og gir et dårlig helhetsinntrykk av kjøpesenteret, noe som igjen kan føre til tapte inntekter. Dessuten vil det å ikke skape rom for røykere i kjøpesenteret antakeligvis føre til at de bruker mindre tid på å handle, og medfølgende omsetningtap. Og når personalet må komme seg til upraktisk plasserte røykeområder, blir røykepausene unødvendig lange, noe som reduserer produktiviteten. Hvis de må bruke personalinngangen for å komme til det anviste røykeområdet, gir det også økt sikkerhetsrisiko. Under koronapandemien ble de alvorlige konsekvensene av dårlig ventilasjon svært tydelige. Dårlig ventilasjon innebærer økt risiko for spredning av bakterier og virus, spesielt i overfylte miljøer som kjøpesentre.

Loading...
Loading...

Løsninger

Disse utfordringene kan løses enkelt med den riktige løsningen for lokalene dine. Når det gjelder de røykerelaterte utfordringene, finnes det flere alternativer å velge mellom. Til innendørs røyking vil vi anbefale å bruke en av våre innendørs røykestasjoner, for eksempel SF 6000 X eller SF Forum, og som en utendørs røykeløsning vil vi anbefale vår Outdoor Lounge. Både SF 6000 X og Outdoor Lounge fanger opp røyken før den kan spre seg, og beskytter ikke-røykere mot passiv røyking. Alle røykestasjonene våre er utstyrt med vårt patenterte brannsikre askehåndteringssystem, noe som reduserer forsøplingen fra sigarettstumper. For utfordringer knyttet til virus og bakterier, vil vi anbefale en av våre luftrensere med HEPA 14-filtre, siden de er spesialutviklet for å redusere nivåene av virus og bakterier i luften.

Sunnere luft

Mer produktivt personale

fireproof

Brannsikkert askehåndteringssystem

Cost efficient

Mer tid i handlestrøk

The QleanAir Difference

Vi leverer løsningene våre problemfritt som en service. Vi tar oss av installasjon, service og oppgraderinger, sikrer samsvar med forskrifter og fremtidssikrer løsningen. Vi leverer the freedom of clean air – slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe.

Anbefalte produkter

QleanAir SF 6000 X

En plasseffektiv, men likevel romslig røykestasjon for opptil seks personer.

QleanAir FS 10 Carbon

Takmontert og effektiv mot røyk, lukt og gasser.

QleanAir SF Forum

En stor røykestasjon for opptil åtte røykere, egnet for områder med hyppig trafikk.

QleanAir Outdoor Lounge

En værbestandig og solid utendørs røykeløsning som holder inngangen ryddig og luktfri.