Hopp til innhold

Løsninger / Bruksområder

Kjøpesentre


Kjøpesentre sliter med flere forskjellige utfordringer når det gjelder luftkvaliteten. De er ofte fulle av mennesker, og det resulterer i en raskere spredning av virus og bakterier, noe vi så tydelig under covid-19-pandemien. Utendørs forurensning sprer seg ofte inn på kjøpesentre gjennom innganger og lasteramper og påvirker på den måten kvaliteten på inneluften i lokalene. Det er også problemstillinger knyttet til besøkende som røyker utenfor inngangene på grunn av mangel på røykeområder inne i kjøpesenteret. Dette fører til at tobakksrøyk sprer seg inn i anlegget og at sigarettsstumper forsøpler inngangene og fortauet. Mangel på røykeområder innendørs kan også føre til tap i inntekter, lavere produktivitet og sikkerhetsproblemer. Heldigvis finnes det gode løsninger på alle disse utfordringene.

Løsninger

Disse utfordringene kan løses enkelt med den riktige løsningen for lokalene dine. Når det gjelder de røykerelaterte utfordringene, finnes det flere alternativer å velge mellom. Til innendørs røyking vil vi anbefale å bruke en av våre innendørs røykestasjoner, for eksempel SF 6000 X eller SF Forum, og som en utendørs røykeløsning vil vi anbefale vår Outdoor Lounge. Både SF 6000 X og Outdoor Lounge fanger opp røyken før den kan spre seg, og beskytter ikke-røykere mot passiv røyking. Alle røykestasjonene våre er utstyrt med vårt patenterte brannsikre askehåndteringssystem, noe som reduserer forsøplingen fra sigarettstumper. For utfordringer knyttet til virus og bakterier, vil vi anbefale en av våre luftrensere med HEPA 14-filtre, siden de er spesialutviklet for å redusere nivåene av virus og bakterier i luften.

The QleanAir Difference

Vi leverer løsningene våre problemfritt som en service. Vi skreddersyr løsningen til dine behov ved å gjennomføre målinger og testing. Vi tar oss av installasjon, service og oppgraderinger, sikrer samsvar med forskrifter og fremtidssikrer løsningen. Vi leverer the freedom of clean air – slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe.