Köpcentrum

Köpcentrum har flera olika utmaningar när det gäller luftkvalitet. De är ofta trånga, och det leder till att virus och bakterier sprids snabbare, vilket blev tydligt under covid-19-pandemin. Utomhusföroreningar sprids ofta in i köpcentrum genom entréer och lastkajer och påverkar kvaliteten på anläggningens inomhusluft. Man har också problem med besökare som röker utanför ingångarna eftersom det inte finns några rökområden i köpcentret. Detta leder till att tobaksrök sprids i anläggningen och att cigarettfimpar skräpar ner vid entréerna och på de omgivande trottoarerna. Rökfria områden inomhus kan också leda till minskade intäkter, lägre produktivitet och säkerhetsproblem. Lyckligtvis finns det bra lösningar på alla dessa utmaningar.

Loading...

Utmaningar

En av de största luftrelaterade utmaningarna som köpcentrum står inför är cigarettrök, och det bör finnas en lösning för att undvika att gäster och personal röker utanför ingångarna. Om det inte finns någon lösning leder det till att tobaksrök sprids in i anläggningen och att icke-rökare utsätts för passiv rökning, att lukt dröjer sig kvar i och runt entréerna och att cigarettfimpar skräpar ner på marken. Detta skapar en ohälsosam och obehaglig miljö för icke-rökare och påverkar köpcentrumets helhetsintryck negativt, vilket i sin tur kan leda till förlorade intäkter. Om rökare inte får plats i anläggningen kommer detta troligen att leda till mindre tid i kommersiella områden och förlorade intäkter. När personalen dessutom måste ta sig till obekväma rökområden blir rökpauserna onödigt långa, vilket minskar produktiviteten. Om de måste använda personalingången för att komma till det anvisade rökområdet uppstår det också en ökad säkerhetsrisk. Under covid-19-pandemin blev de allvarliga konsekvenserna av dålig ventilation mycket tydliga. Dålig ventilation innebär en ökad risk för spridning av bakterier och virus, särskilt i trånga miljöer som köpcentrum.

Loading...
Loading...

Lösningar

Dessa utmaningar kan enkelt lösas med rätt lösning för just din anläggning. När det gäller utmaningar avseende rökning finns det flera alternativ att välja mellan. För rökning inomhus rekommenderar vi att du använder en av våra rökkabiner, till exempel SF 6000 X eller SF Forum, och för rökning utomhus rekommenderar vi vår Outdoor Lounge. Både SF 6000 X och Outdoor Lounge fångar in röken innan den sprids, vilket skyddar icke-rökare mot passiv rökning. Alla våra rökkabiner är utrustade med vårt patenterade brandsäkra askhanteringssystem, vilket minskar nedskräpningen med cigarettfimpar. Om du har problem med virus och bakterier rekommenderar vi en av våra luftrenare med HEPA 14-filter eftersom de är särskilt utvecklade för att minska virus- och bakterienivåerna i luften.

Hälsosammare luft

Mer produktiv personal

fireproof

Brandsäkert askhanteringssystem.

Cost efficient

Mer tid i kommersiella områden

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar friheten med ren luft – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något.

Rekommenderade produkter

QleanAir SF 6000 X

En utrymmessnål och ändå rymlig rökkabin för upp till sex personer.

QleanAir FS 10 Carbon

Takmonterad och effektiv mot rök, lukt och gaser.

QleanAir SF Forum

En stor rökkabin för upp till åtta rökare, lämplig för områden med frekvent trafik.

QleanAir Outdoor Lounge

En väderbeständig och gedigen röklösning för rökning utomhus som håller din entré snygg och luktfri.