Logistikk og lager

Når det gjelder industrielle miljøer som lager og logistikksentre, er det flere utfordringer med hensyn til luftkvaliteten som man må tenke over. Med store mengder paller, esker, kasser og pakker som håndteres daglig på disse områdene, blir det mye gaffeltrucktrafikk og mange leveranser. Dessuten frigjør pappesker, gummi og andre emballasjematerialer egne svevepartikler, samtidig som de fanger fuktighet ut av luften. Det er også røykere på nesten alle arbeidsplasser. Heldigvis kan alle disse utfordringene løses ved å bruke riktig luftrenser som passer til anleggets spesifikke situasjon.

Loading...

Utfordringer

De høye nivåene av støv fra papp og tre fra håndtering av esker og paller, samt støv fra betong og gummi generert fra gaffeltruckdekk mot betonggulv, er store problemer i disse industrianleggene, både for menneskene som jobber der, og lagerbeholdningen som brukes og lagres der. Mugg forårsaket av høy luftfuktighet, lekkasjer og fukt; eksos fra lastebilene ved lasterampene og gaffeltrucker på lageret; støv og røyk fra de store inngangene ved lasterampene – alt dette forurenser også luften i disse områdene, noe som øker risikoen for helseproblemer som irriterte luftveier og luftveissykdommer på lang sikt. Få av disse lokalene har ventilasjonssystemer som er tilpasset aktivitetene som foregår i lokalene. Alt dette fører til at ansatte blir syke og maskiner blir tilstoppet, noe som påvirker både arbeidsmiljøet og virksomheten negativt. Når du jobber på et lager eller et logistikksenter, er det ofte langt til nærmeste utendørs røykeområde. Det er ubeleilig for røykerne og reduserer produktiviteten.

Loading...
Loading...
QleanAir Connect. Smart kontroll av luftkvaliteten
Dette produktet leveres med QleanAir Connect, vår nye plattform for å koble luftrensere og luftkvalitetssensorer sammen med et styringssystem. Ved hjelp av en skyløsning kan luftkvaliteten og funksjonaliteten til luftrenserne overvåkes og fjernstyres. Det gir mulighet for optimalisering og automatisering av funksjonen til luftrenseren og sanntidskontroll over luftkvaliteten.
Icon QleanAir connect

QleanAir Connect. kontroll av luftkvaliteten
TDette produktet leveres med QleanAir Connect, vår nye plattform for å koble luftrensere og luftkvalitetssensorer sammen med et styringssystem. Ved hjelp av en skyløsning kan luftkvaliteten og funksjonaliteten til luftrenserne overvåkes og fjernstyres. Det gir mulighet for optimalisering og automatisering av funksjonen til luftrenseren og sanntidskontroll over luftkvaliteten.

Løsninger

Den allsidige luftrenseren FS 90 er designet spesielt for store industrielle miljøer som lagre, logistikksentre og produksjonsanlegg, og er en av de kraftigste luftrenserne som finnes. FS 90 er utstyrt med fleksibel monteringsteknologi, og derfor kan den monteres i taket i anlegg med begrenset gulvplass. For rom med begrenset plass kan FS 70 Extra Capacity og FS 70 Pocket Filter også bidra til å redusere støv, mugg, forbrenningspartikler og andre partikler, for å forbedre luftkvaliteten i anlegget. For å komme røykerne i møte anbefaler vi røykestasjonen S-Line S 60 med vårt patenterte brannsikre askehåndteringssystem. Alle våre luftrensere bruker flertrinns mekanisk luftrensing for å fange opp luftforurensningene i anlegget, skape et sunnere arbeidsmiljø og et renere anlegg og redusere nedetiden til maskinene.

Sunnere ansatte

Mindre vedlikehold og maskinfeil

attractive

Renere produkter, fornøyde kunder

Økt produktivitet takket være kortere røykepauser

The QleanAir Difference

Vi leverer løsningene våre problemfritt som en service. Vi tar oss av installasjon, service og oppgraderinger, sikrer samsvar med forskrifter og fremtidssikrer løsningen. Vi leverer friheten til ren luft – slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe.

Anbefalte produkter

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En allsidig og effektiv luftrenser med ekstra kapasitet for industrielle bruksområder.

QleanAir FS 90 Ceiling

En kraftig luftrenser, spesielt utviklet for logistikksentre og lager.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

Maksimal støvtilbakeholderkapasitet for miljøer med høy partikkelbelastning.

QleanAir S 60

En effektiv, stillegående og problemfri røykeløsning for miljøer med høye krav til sikkerhet.