Przejdź do treści

Oczyszczone powietrze o objętości odpowiadającej kubaturze Areny Avicii- 10,97 na godzinę do końca drugiego kwartału

Pod koniec drugiego kwartału br. firma QleanAir Holding AB (spółka publiczna), dostawca najwyższej jakości systemów oczyszczania powietrza wewnątrz pomieszczeń, zwiększyła ilość czystego powietrza dostarczanego do nich do odpowiadającej kubaturze Areny Avicii 10,97 (10,22) na godzinę. Odpowiada to miesięcznej wydajności oczyszczania powietrza wewnątrz pomieszczeń równej 4,78 (4,45) mld. m³ na koniec drugiego kwartału w porównaniu z pierwszym kwartałem.

Firma QleanAir na bieżąco mierzy ilość oczyszczonego powietrza w pomieszczeniach na całym świecie i raportuje co kwartał jego ilość odpowiadającą liczbie w Arenie Avicii. Arena, o której mowa, jest największym na świecie budynkiem sferycznym, znanym wcześniej pod nazwą Ericsson Globe Arena. Niedawna zmiana nazwy jest hołdem złożonym zmarłemu artyście Avicii, mającym na celu stworzenie centrum inicjatyw skupionych na zdrowiu psychicznym młodych ludzi.

Powiązane produkty

Powiązane obszary zastosowania

Share This Story, Choose Your Platform!