Produkcja żywności i napojów

W każdym zakładzie zajmującym się przygotowaniem lub produkcją żywności i napojów czystość jest koniecznością pozwalającą zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów. Jakość powietrza w pomieszczeniach jest istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo, jakość i trwałość produktów, a także na zdrowie pracowników. Obowiązuje wiele norm higienicznych, które mają chronić produkty, personel i konsumentów oraz pomóc firmom uniknąć kosztownych problemów. Oferujemy szereg rozwiązań pozwalających rozwiązywać wszystkie te problemy, a także specjalną gamę rozwiązań dla palaczy.

Loading...

Wyzwania

Zanieczyszczenie krzyżowe między produktami może prowadzić do pogorszenia ich jakości, a także powodować poważne objawy alergiczne u konsumentów. Zanieczyszczenia drobnoustrojami przenoszonymi drogą powietrzną przez zarodniki pleśni i bakterie, takie jak salmonella, listeria i campylobacter, obniżają jakość i trwałość produktów oraz zagrażają zdrowiu konsumentów. Zanieczyszczenie cząstkami, takimi jak kurz, składniki w proszku i produkty spalania, zwiększa koszty czyszczenia i uszkadza produkty oraz sprzęt. Ponadto wszystkie te problemy mogą wpływać na zdrowie pracowników, co prowadzi do częstych absencji i spadku produktywności. Według grupy Tasa wskaźnik urazów i zachorowań wśród pracowników branży produkcji żywności należy do najwyższych na tle wszystkich innych branż. Kolejnym wyzwaniem jest palenie papierosów. Obiekty w tej branży są zwykle duże, a palenie na zewnątrz oznacza dłuższe przerwy na palenie, co ma negatywny wpływ na produktywność.

Loading...
Loading...

Rozwiązania

Każdy element produktów serii FS 70 Food Grade został zaprojektowany w ścisłej współpracy z branżą produkcji żywności i napojów, aby zapewnić zgodność z najważniejszymi normami higienicznymi. Urządzenie jest wydajne, energooszczędne i ciche, a ponadto jest wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej, ma uszczelnioną obudową, powierzchnie bez wgłębień i zaokrąglone krawędzie ułatwiające czyszczenie. Cząsteczki są wychwytywane za pomocą wielostopniowych filtrów umieszczonych bezpośrednio w siatce. Rozwiązanie takie zapobiega gromadzeniu się cząsteczek wewnątrz urządzenia przed przekazaniem oczyszczonego powietrza do otoczenia. Dostępnych jest kilka konfiguracji filtrów i akcesoriów wylotowych, dzięki czemu można stworzyć niestandardowe rozwiązanie dopasowane do konkretnych wymagań. Gdy potrzebna jest większa wydajność w zakresie zatrzymywania pyłu, doskonale sprawdzą się także modele FS 70 Extra Capacity i FS 90 Standard. Kabina S 60 to jedno z rozwiązań dla palących, które polecamy, aby skrócić przerwy na palenie i zwiększyć produktywność.

Bezpieczniejsze środowisko

Zapewniona wysoka jakość i
okres trwałości produktów

Bardziej wydajny personel

attractive

Łatwiejsze czyszczenie

Różnica w jakości powietrza – The QleanAir Difference

Nasze rozwiązania dostarczane jako usługa są bezproblemowe w eksploatacji. Możemy dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb, przeprowadzając pomiary i testy. Zapewniamy montaż, serwis, modernizacje, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz trwałość rozwiązania. The freedom of clean air – zapewniamy wolność, którą niesie ze sobą czyste powietrze, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Rekomendowane produkty

QleanAir FS 70 FG Standard

Model opracowany specjalnie dla wymagającej branży przemysłu produkcji żywności i napojów.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

Wszechstronny i wydajny oczyszczacz powietrza o zwiększonej wydajności do zastosowań przemysłowych.

QleanAir FS 90 Standard

Wydajny oczyszczacz powietrza do intensywnej eksploatacji na dużą skalę. Nadaje się do branży przemysłu produkcji żywności i napojów, przemysłu produkcyjnego, centrów logistycznych i magazynów.

QleanAir FS 70 FG HEPA

Do wysoce narażonych środowisk w przemyśle produkcji żywności i napojów.