Hoppa till innehåll

Varför välja oss – The QleanAir difference


The freedom of clean air

Vi levererar ren luft problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr luftreningslösningen efter att ha analyserat dina specifika behov. Vi tar hand om installation, service och alla nödvändiga uppdateringar för att säkerställa prestanda och funktion över tid. På så sätt kan vi garantera en jämn luftkvalitet över tid.

Ren luft problemfritt levererad som en tjänst

Vi hjälper dig att analysera dina behov, identifiera föroreningskällorna och utvärdera kvaliteten på din inomhusluft Varje lösning är individuellt anpassad för dina specifika behov. Installation och aktivering på plats ingår i vårt erbjudande, liksom mätningar av effektivitet före och efter installation och utbildning av personal. Våra lösningar levereras som en tjänst, med förebyggande underhåll och uppgraderingar, filterbyten, funktionstester och kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten av certifierade tekniker.

Lifetime Performance Guarantee

Våra lösningar kommer med vår unika Lifetime Performance Guarantee, vilket innebär att vi underhåller produkten för att säkerställa funktion och prestanda över tid. På så sätt kan vi säkerställa att din luftkvalitet förblir densamma som den var vid installationstillfället. Regelbundet underhåll, funktionskontroller och inspektion av filterkapaciteten ingår i vår tjänst.

Framtidssäker lösning

Våra produkter är modulära, flexibla och möjliga att flytta. När dina behov förändras hjälper vi dig att anpassa din lösning så att den kan växa och utvecklas när du gör det. Vi underhåller och uppgraderar din lösning kontinuerligt. Vi övervakar alla regulatoriska förändringar för att säkerställa att din lösning följer tillämpliga lagar och regler.

Miljövänliga produkter

Våra produkter är utvecklade för att vara miljövänliga. Vi minimerar deras miljöpåverkan genom att se till att de kan användas under lång tid. Vi hyr ut maskinerna och återanvänder, renoverar och återvinner enheter och delar när det är möjligt. Vi använder en ozonfri luftreningsteknik. Produktion och montering sker på alla kontinenter och nära varje marknad för att minimera transporter och CO2-utsläpp.