Lösningar

Vad QleanAir kan erbjuda

Vi vet vilken skillnad luftkvaliteten kan göra för människors, produkters och processers hälsa och effektivitet. Vi förstår också den känsla av trygghet som uppstår när man vet att man andas ren luft. Därför arbetar vi varje dag för att förstå våra kunders behov och leverera unika luftreningslösningar som gör verklig skillnad.

Problemområden

Vi har fristående luftreningslösningar som uppfyller de flesta luftkvalitetsutmaningar – från de finaste partiklarna som virus och bakterier, till pollen och mögel, och till grovt damm som genereras från sågning, svetsning och slipning. När du behöver en extra ren miljö för att säkerställa kvaliteten på dina produkter behöver du ett renrum. Oavsett om det är ett renrum som klassificeras enligt ISO, USP, GMP eller FDA cGMP, så kan vi hjälpa dig. Där det finns människor finns det rökare. Vi har lösningar som hjälper dig att skapa rena, effektiva och luktfria miljöer för alla typer av ändamål.

Damm

Virus och bakterier

Pollen

Mögel

Gaser och lukter

Förbränningspartiklar

Fibrer

Pulveringredienser

Farliga läkemedel

Föroreningar utomhus

Tobaksrök inomhus

Tobaksrök utomhus

ISO-efterlevnad

USP-efterlevnad

Kontaminering av produkter

FDA cGMP-efterlevnad

GMP-efterlevnad

Svetsning och slipning

Mikrobiell tillväxt

Användningsområden

Våra luftreningslösningar säkerställer hälsosamma och säkra miljöer för anställda och besökare på kontor, konferenscenter, hotell, restauranger, skolor samt vård- och omsorgsinrättningar. I produktionsindustrier, logistikcenter och lager samt inom livsmedels- och dryckesindustrin säkerställer våra lösningar en god luftkvalitet som inte bara gynnar de anställdas hälsa utan också ser till att produkterna håller hög kvalitet och att processerna är effektiva. Vi levererar även anpassningsbara nyckelfärdiga renrum till läkemedelsindustrin, medicintekniska företag, företag för beredning av läkemedel samt känsliga produktionsindustrier som optik och elektronik. En aseptisk miljö garanterar produktkvalitet och teknisk renhet under utveckling, produktion, sterilisering och förvaring av produkter. I alla ovan nämnda verksamheter tillhandahåller vi fristående rökkabiner som skydd mot passiv rökning, både för anställda och besökare. Vi har också röklösningar för köpcentrum, kasinon, offshore-anläggningar som oljeplattformar, offshore-sektorn, kryssningsfartyg och sjöfartsindustrin, högsäkerhetsanläggningar och institutioner som fängelser, psykiatriska avdelningar, banker och myndighetsbyggnader.

Logistikcenter och lager

Livsmedels- och dryckesproduktion

Kontor, konferenser och skolor

Tillverkningsindustrin

Hotell, kasinon och restauranger

Transport och flygplatser

Högsäkerhetsanläggningar och institutioner

Köpcentrum

Offshore-sektorn

Medicinteknik

Läkemedelsindustrin

Hälso- och sjukvård

Läkemedelsberedning

Produkter

QleanAir erbjuder ett brett utbud av luftreningslösningar för professionella miljöer i tre produktkategorier. Fristående luftrenare för att förbättra luften i olika lokaler, rökkabiner för skydd mot passiv rökning och renrum för aseptiska utrymmen.

Alla våra luftreningslösningar är baserade på vår mekaniska filtrering i flera steg med en engångsfiltreringsfilosofi. Vi fångar in föroreningar vid första filtreringstillfället utan att återcirkulera orenad luft. De flesta av våra lösningar är anpassningsbara, fristående och oberoende av den omgivande miljön.

Luftrenare

Rökkabiner

Renrum

Tjänster

Vi erbjuder våra lösningar som en problemfri tjänst – inklusive behovsanalys, lösningsdesign, installation, service och underhåll. Vi kallar det the freedom of clean air.

Våra tjänster