Forbrændingspartikler

Udfordringer

Forbrændingspartikler som sod er uundgåelige luftkontaminatorer i logistikcentre, lagerhaller, sundhedsfaciliteter, produktionsfaciliteter, herunder anlæg til føde- og drikkevareproduktion, og andre tunge industrianlæg. I modsætning til de andre udfordringer med luftkvalitet, disse typer faciliteter ofte står over for, kommer forbrændingspartikler normalt ind i anlægget gennem vareindleveringen. Uden ordentlig luftrensning ender partiklerne med at forårsage sundhedsproblemer for medarbejderne, tilstopning af maskiner og, som konsekvens heraf, unødvendige udgifter til vedligeholdelse og rengøring.

Loading...

Application areas

Logistikcentre og lagerhaller, sundhedsfaciliteter, produktionsfaciliteter, herunder anlæg til føde- og drikkevareproduktion, og andre tunge industrianlæg har alle adskillige udfordringer med luftkvaliteten at overveje – og forbrændingspartikler er en af dem. Store mængder sod og andre forbrændingspartikler kommer ind i anlægget gennem vareindleveringen, åbne døre og vinduer, hvilket øger risikoen for at medarbejdere kommer til at lide af alvorlige sundhedsproblemer, hvilket igen fører til øget fravær og nedsat produktivitet. Partiklerne tilstopper desuden maskinerne i anlægget, hvilket medfører nedetid og unødvendige vedligeholdelses- og rengøringsomkostninger samt forurening eller defekter i produkterne, hvorved deres kvalitet og levetid reduceres. Det betyder, at indeluft af dårlig kvalitet kan have negative virkninger på både medarbejderne og virksomheden på lang sigt.

Loading...
Loading...

Løsninger

Ved at bruge de luftrensere, der er anført nedenfor, vil du kunne øge kvaliteten af indeluften i dine faciliteter og sikre et renere og sundere miljø for både medarbejdere og produkter. En betydelig reduktion af mængden af partikler i luften fører til øget produktivitet​, idet det mindsker risikoen for, at medarbejderne bliver syge og må tage fri fra arbejde eller endda får langvarige luftvejsproblemer. Forbedret luftkvalitet reducerer også risikoen for produktkontaminering, hvilket øger produkternes levetid og kvalitet samt giver en reduceret risiko for maskintilstopning og funktionsfejl. Dette er lig med mindre nedetid og lavere omkostninger til vedligeholdelse.

Et sundere arbejdsmiljø

Øget
Produktivitet

attractive

Renere produkter

Mindre vedligeholdelse
og nedetid

Anbefalede produkter

QleanAir FS 30 Standard

Støjsvag og effektiv luftrensning til rum på op til 100 m².

QleanAir FS 70 Standard

A versatile and efficient air cleaner for spaces up to 260 m².

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En alsidig og effektiv luftrenser med ekstra kapacitet til industrielle applikationer.