Forbrenningspartikler

Utfordringer

Forbrenningspartikler som sot er uunngåelige luftforurensere på logistikksentre, lagre, helseinstitusjoner, produksjonsanlegg, herunder produksjon av mat og drikke, og andre anlegg i tungindustrien. I motsetning til andre utfordringer med luftkvaliteten som denne typen anlegg pleier å ha, kommer forbrenningspartikler vanligvis inn i anlegget gjennom lastedokken. Uten riktig luftrensing vil partiklene gi helseproblemer hos de ansatte, tilstoppe maskiner og skape unødvendige kostnader til vedlikehold og rengjøring.

Loading...

Bruksområder

Logistikksentre og lagre, helseinstitusjoner, produksjonsanlegg, herunder produksjon av mat og drikke, og andre anlegg i tungindustrien har alle flere utfordringer når det gjelder luftkvaliteten, og forbrenningspartikler er én av dem. Store mengder sot og andre forbrenningspartikler kommer inn i anlegget gjennom lastedokken, åpne dører og vinduer og øker risikoen for at ansatte får alvorlige helseproblemer, noe som igjen fører til økt fravær og redusert produktivitet. Partiklene tilstopper også maskinene i anlegget, og dette forårsaker nedetid og unødvendige vedlikeholds- og rengjøringskostnader samt forurensede eller defekte produkter, noe som reduserer kvaliteten og levetiden til produktene. Det betyr at dårlig inneluftkvalitet kan ha langsiktige negative effekter både på de ansatte og på virksomheten selv.

Loading...
Loading...

Løsninger

Ved å bruke luftrensingsenhetene som er oppført nedenfor, vil du kunne øke inneluftkvaliteten i anleggene dine og sikre et renere og sunnere miljø for både ansatte og produkter. Ved å redusere antallet partikler i luften betydelig, reduserer man også risikoen for at ansatte blir syke og må være borte fra jobben, eller at de får langsiktige luftveisproblemer. En slik reduksjon kan resultere i økt produktivitet. Forbedret luftkvalitet reduserer også risikoen for produktforurensning, øker levetiden og kvaliteten på produktene og reduserer risikoen for tilstopping og funksjonsfeil i maskinen. Det betyr mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader.

Sunnere arbeidsmiljø

Økt
produktivitet

attractive

Renere produkter

Mindre vedlikehold
og nedetid

Anbefalte produkter

QleanAir FS 30 Standard

Stillegående og effektiv luftrensing for rom på opptil 100 m².

QleanAir FS 70 Standard

A versatile and efficient air cleaner for spaces up to 260 m².

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En allsidig og effektiv luftrenser med ekstra kapasitet for industrielle bruksområder.