Hoppa till innehåll

Lösningar / Problemområden

Förbränningspartiklar


Utmaningar

Förbränningspartiklar som sot är oundvikliga luftföroreningar i logistikcenter, lager, vårdinrättningar, produktionsanläggningar, inklusive livsmedels- och dryckesproduktion och andra anläggningar för tung industri.
Till skillnad från andra utmaningar avseende luftkvalitet som dessa typer av anläggningar tenderar att möta kommer förbränningspartiklar vanligtvis in i anläggningen genom lastbryggan, och utan korrekt luftrening orsakar partiklarna till slut hälsoproblem för de anställda, täpper till maskiner och orsakar onödiga underhålls- och rengöringskostnader.

Lösningar

Genom att använda de fristående luftrenare som anges nedan kommer du att kunna öka inomhusluftens kvalitet i dina anläggningar och säkerställa en renare och hälsosammare miljö för både anställda och produkter. Genom en markant reducering av antalet partiklar i luften minskar också risken avsevärt för att anställda blir sjuka och måste ta ledigt från arbetet, eller till och med får långsiktiga andningsproblem, vilket resulterar i ökad produktivitet.

Förbättrad luftkvalitet minskar också risken för produktföroreningar, vilket ökar produkternas livslängd och kvalitet, samt risken för igensättning och funktionsfel i maskinen. Det innebär mindre driftstopp och lägre kostnader för underhåll.