Förbränningspartiklar

Utmaningar

Förbränningspartiklar som sot är oundvikliga luftföroreningar i logistikcenter, lager, vårdinrättningar, produktionsanläggningar, inklusive livsmedels- och dryckesproduktion och andra anläggningar för tung industri. Till skillnad från andra utmaningar avseende luftkvalitet som dessa typer av anläggningar tenderar att möta kommer förbränningspartiklar vanligtvis in i anläggningen genom lastbryggan, och utan korrekt luftrening orsakar partiklarna till slut hälsoproblem för de anställda, täpper till maskiner och orsakar onödiga underhålls- och rengöringskostnader.

Loading...

Application areas

Logistikcenter och lager, vårdinrättningar, produktionsenheter, till exempel anläggningar för produktion av livsmedel och dryck och andra anläggningar för tung industri har alla flera utmaningar avseende luftkvaliteten att ta hänsyn till, och förbränningspartiklar är en av dem. Stora mängder sot och andra förbränningspartiklar kommer in i anläggningen genom lastkajen och öppna dörrar och fönster, vilket ökar risken för att medarbetarna drabbas av allvarliga hälsoproblem, vilket i sin tur också leder till ökad frånvaro och minskad produktivitet. Partiklarna täpper också till maskinerna i anläggningen, vilket orsakar driftstopp och onödiga underhålls- och rengöringskostnader, liksom förorenade eller felaktiga produkter, vilket minskar produkternas kvalitet och livslängd. Det innebär att dålig inomhusluftkvalitet kan ha långsiktiga negativa effekter på både de anställda och själva verksamheten.

Loading...
Loading...

Lösningar

Genom att använda de fristående luftrenare som anges nedan kommer du att kunna öka inomhusluftens kvalitet i dina anläggningar och säkerställa en renare och hälsosammare miljö för både anställda och produkter. Genom en markant reducering av antalet partiklar i luften minskar också risken avsevärt för att anställda blir sjuka och måste ta ledigt från arbetet, eller till och med får långsiktiga andningsproblem, vilket resulterar i ökad produktivitet. Förbättrad luftkvalitet minskar också risken för produktföroreningar, vilket ökar produkternas livslängd och kvalitet, samt risken för igensättning och funktionsfel i maskinen. Det innebär mindre driftstopp och lägre kostnader för underhåll.

Hälsosammare arbetsmiljö

Ökad
produktivitet

attractive

Renare produkter

Mindre underhåll och
färre driftstopp

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 30 Standard

Tyst och effektiv luftrening för utrymmen på upp till 100 m².

QleanAir FS 70 Standard

A versatile and efficient air cleaner for spaces up to 260 m².

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En mångsidig och effektiv luftrenare med extra kapacitet för användning inom industrin.