Przejdź do treści

Rozwiązania / Obszary problematyczne

Produkty spalania


Wyzwania

Produkty spalania, takie jak sadza, są nieuniknionymi zanieczyszczeniami powietrza w centrach logistycznych, magazynach, placówkach służby zdrowia, zakładach produkcyjnych, w tym produkujących żywność i napoje oraz w obiektach przemysłu ciężkiego. W przeciwieństwie do innych wyzwań związanych z jakością powietrza, z którymi borykają się tego typu obiekty, w większości przypadków produkty spalania przedostają się do obiektu przez stanowiska załadunkowe, a bez odpowiedniego oczyszczania powietrza powodują problemy zdrowotne wśród pracowników, zatykają maszyny, co wiąże się z kosztownymi pracami serwisowymi.

Rozwiązania

Opisane poniżej urządzenia do oczyszczania powietrza mogą znacznie poprawić jakość powietrza wewnętrznego w obiektach i zapewni czystsze i zdrowsze środowisko z korzyścią dla pracowników i produktów. Dzięki znacznemu ograniczeniu liczby cząsteczek w powietrzu zmniejsza się również ryzyko zachorowania pracowników, poziom absencji w pracy, a także przewlekłych problemów ze strony układu oddechowego, co w rezultacie przyczynia się do zwiększenia produktywności. Lepsza jakość powietrza zmniejsza również ryzyko zanieczyszczenia produktów, podnosząc ich trwałość i jakość, a także redukuje ryzyko zatykania się i awarii maszyn. Oznacza to mniej przestojów i niższe koszty konserwacji.