Hitsaus ja hionta

Haasteet

Tuotantolaitoksissa, joissa hitsaus ja hionta ovat osa tuotantoprosessia, on otettava huomioon useita ilman epäpuhtauksiin liittyviä haasteita. Huonoa ilmanlaatua yleisesti aiheuttavien lian ja pölyn lisäksi hitsaus- ja hiontaprosessi tuottaa vaarallisia kaasuja ja höyryjä, jotka voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia tiloissa työskenteleville. Pitkäaikainen altistuminen voi johtaa jopa syöpään ja muihin kuolemaan johtaviin keuhkosairauksiin. Lisäksi hitsaus- ja hiontalaitoksissa ongelmia aiheuttavat myös ilmaa saastuttavat metallihiukkaset ja -roskat, mikä lisää entisestään koneiden tukkeutumisen ja vakavien terveysongelmien riskiä.

Loading...

Käyttökohteet

Tuotantolaitoksissa, joissa hitsaus ja hionta ovat osa tuotantoprosessia, on yleisten ilmanlaatuhaasteiden lisäksi muitakin haasteita. Hitsausprosessin aikana syntyy myrkyllisiä kaasuja ja höyryjä. Altistuminen näille kaasuille ja höyryille voi aiheuttaa useita vakavia terveysongelmia, kuten uupumusta, keuhkokuumetta, astmaa, syöpää, neurologisia sairauksia ja aivovaurioita. Tuotantoprosessin aikana sivutuotteina syntyvät metallihiukkaset ja -roskat lisäävät entisestään koneiden tukkeutumisriskiä, mikä voi johtaa ylimääräisiin huoltokustannuksiin ja seisokkiaikoihin sekä testivirheisiin, kontaminoituneisiin tuotteisiin ja asiakasreklamaatioihin, jotka johtuvat tuotteen laadun ja käyttöiän heikkenemisestä. Tämä ei ainoastaan vaikeuta teknisen puhtauden standardien saavuttamista, vaan voi myös vaikuttaa kielteisesti liiketoimintaan pitkällä aikavälillä.

Tuotantoteollisuus
Loading...
Loading...

Ratkaisut

Käyttämällä alla esiteltyjä ilmanpuhdistuslaitteitamme voit vähentää merkittävästi hitsausprosessin aikana syntyviä myrkyllisiä hitsaushuuruja sekä muita epäpuhtauksia ilmasta. Näin varmistat terveellisemmän ja turvallisemman työympäristön työntekijöillesi ja vähennät heidän sairastumisriskiään. Tuloksena on houkuttelevampi työpaikka ja parempi tuottavuus. Parempi ilmanlaatu vähentää myös tuotteiden kontaminaatioriskiä, mikä lisää tuotteiden käyttöikää ja laatua, sekä vähentää koneiden tukkeutumisriskiä, joka aiheuttaa koneiden toimintahäiriöitä. Tuloksena on vähemmän seisokkiaikoja ja pienemmät ylläpitokustannukset.

Vähemmän huoltoa ja seisokkiaikaa

Turvallinen ja terveellinen sisäilma

Parempi tuottavuus

Varmistettu
tuotteiden laatu

Suositellut tuotteet

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

Tehokas ilmanpuhdistus raskaisiin teollisuussovelluksiin.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

Monipuolinen ja tehokas ilmanpuhdistin, jossa on lisäkapasiteettia teollisuussovelluksiin.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

Tehokas ilmanpuhdistus maksimaalisella pölynpidätyskyvyllä.

QleanAir FS 90 Standard

Tehokas ilmanpuhdistin laajamittaisiin töihin.