Svetsning och slipning

Utmaningar

När det gäller produktionsanläggningar där svetsning och slipning är en del av produktionsprocessen finns det flera utmaningar som måste beaktas i fråga om luftföroreningar. Förutom alla de allmänna problem som produktionsanläggningar har på grund av dålig luftkvalitet, till exempel smuts och damm, genererar svets- och slipprocessen farliga gaser och rök som kan orsaka allvarliga hälsoproblem för dem som arbetar i anläggningen. Långvarig exponering kan till och med leda till cancer och andra dödliga lungsjukdomar. Dessutom har svets- och slipanläggningar ofta problem med metallfragment och skräp som förorenar luften, vilket ytterligare ökar risken för igensatta maskiner och allvarliga hälsoproblem.

Loading...

Användningsområden

Produktionsanläggningar där svetsning och slipning är en del av produktionsprocessen har andra luftkvalitetsutmaningar utöver dem som alla produktionsanläggningar står inför. Under svetsprocessen bildas giftiga gaser och rökgaser. Exponering för dessa gaser och rök kan leda till flera allvarliga hälsoproblem som utmattning, lunginflammation, astma, cancer, neurologiska sjukdomar och hjärnskador. Metallfragment och skräp som bildas som biprodukter under produktionsprocessen ökar också risken för att maskinerna sätts igen, vilket kan leda till extra underhållskostnader och driftstopp samt till testfel, förorenade produkter och klagomål från kunder på grund av minskad produktkvalitet och livslängd. Detta gör det inte bara svårt att uppnå standarderna för teknisk renhet utan kan också påverka verksamheten negativt på lång sikt.

Loading...
Loading...

Lösningar

Genom att använda våra fristående luftrenare som visas nedan kan du avsevärt minska den giftiga svetsrök som genereras under svetsprocessen liksom andra föroreningar i luften. Det ger en hälsosammare och säkrare arbetsmiljö för dina anställda och minskar risken för att de blir sjuka. Det leder till en mer attraktiv arbetsplats och ökad produktivitet. Förbättrad luftkvalitet minskar också risken för kontaminering av produkter, vilket ökar produkternas livslängd och kvalitet, samt minskar risken för att maskinerna sätts igen, vilket orsakar fel på maskinerna. Det innebär mindre stillestånd och lägre kostnader för underhåll.

Mindre underhåll
och färre driftstopp

Säker och hälsosam
inomhusluft

Ökad
produktivitet

Säkrad
produktkvalitet

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

Effektiv luftrening för tung användning inom industrin.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En mångsidig och effektiv luftrenare med extra kapacitet för användning inom industrin.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

Kraftfull luftrening med maximal dammhållningskapacitet.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftfull luftrenare för storskaliga jobb.