Spawanie i szlifowanie

Wyzwania

W przypadku zakładów produkcyjnych, w których w ramach procesów produkcyjnych wykonuje się operacje spawania i szlifowania, należy wziąć pod uwagę szereg wyzwań związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Oprócz ogólnych problemów związanych z jakością powietrza, takich jak brud i pył, z którymi borykają się zakłady produkcyjne, procesy spawania i szlifowania generują niebezpieczne gazy i opary, które mogą powodować poważne problemy zdrowotne u pracowników. Długotrwałe narażenie może nawet prowadzić do raka i innych śmiertelnych chorób płuc. Ponadto zakłady spawalnicze i szlifierskie często borykają się z problemami związanymi z odłamkami metali i zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu, co dodatkowo zwiększa ryzyko zatykania się maszyn i wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych.

Loading...

Obszary zastosowań

W przypadku zakładów produkcyjnych, w których w ramach procesów produkcyjnych wykonuje się operacje spawania i szlifowania, występują dodatkowe wyzwania związane z jakością powietrza, oprócz tych, z którymi borykają się wszystkie inne obiekty produkcyjne. Podczas spawania powstają toksyczne gazy i opary. Narażenie na takie gazy i opary może prowadzić do wielu poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zmęczenie, zapalenie płuc, astma, rak, choroby neurologiczne i uszkodzenie mózgu. Odłamki metalu i zanieczyszczenia powstające jako produkty uboczne podczas procesu produkcyjnego dodatkowo zwiększają ryzyko zatykania się maszyn, co może prowadzić do wzrostu kosztów konserwacji i uciążliwych przestojów, jak również niepowodzenia testów, zanieczyszczenia produktów i reklamacji klientów z powodu obniżonej jakości oraz trwałości produktu. Utrudnia to nie tylko osiągnięcie wymaganej czystości technologicznej, ale w dłuższej perspektywie może negatywnie wpłynąć na całą działalność.

Branża produkcyjna
Loading...
Loading...

Rozwiązania

Stosując nasze urządzenia do oczyszczania powietrza omówione poniżej, można znacząco zredukować toksyczne gazy powstające podczas procesu spawania, a także inne zanieczyszczenia powietrza. Zapewni to pracownikom zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko i zmniejszy ryzyko wystąpienia u nich chorób. W ten sposób można zapewnić bardziej atrakcyjne środowisko pracy, a tym samym zwiększyć produktywność pracowników. Lepsza jakość powietrza zmniejsza również ryzyko zanieczyszczenia produktów, zwiększając ich trwałość i jakość, a także redukuje ryzyko zatykania się maszyn, co może doprowadzić do ich awarii. Oznacza to mniej przestojów i niższe koszty konserwacji.

Mniej konserwacji
i przestojów

Bezpieczne i zdrowe
powietrze w pomieszczeniach

Increased
productivity

Ensured product
quality

Rekomendowane produkty

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

Wydajne oczyszczanie powietrza w najtrudniejszych zastosowaniach przemysłowych.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

Wszechstronny i wydajny oczyszczacz powietrza o zwiększonej wydajności do zastosowań przemysłowych.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

Wysoce wydajne oczyszczanie powietrza z maksymalną wydajnością zatrzymywania pyłów.

QleanAir FS 90 Standard

Wydajny oczyszczacz powietrza do intensywnej eksploatacji na dużą skalę.