Svejsning & slibning

Udfordringer

På produktionsanlæg, hvor svejsning og slibning er en del af produktionsprocessen, er der flere udfordringer med hensyn til luftkontaminering, som skal overvejes. Bortset fra alle de generelle problemer, produktionsanlæg står over for på grund af dårlig luftkvalitet, herunder snavs og støv, producerer svejse- og slibeprocessen farlige gasser og dampe, hvilket kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer for dem, der arbejder på stedet. Langsigtet eksponering kan endda føre til kræft og andre dødelige lungesygdomme. Derudover har svejse- og slibeanlæg ofte problemer med metalfragmenter og snavs, der forurener luften, hvilket yderligere øger risikoen for tilstoppede maskiner og alvorlige sundhedsproblemer.

Loading...

Anvendelsesområder

Produktionsanlæg, hvor svejsning og slibning er en del af produktionsprocessen, har andre udfordringer med luftkvaliteten i tillæg til dem, alle produktionsanlæg står over for. Under svejseprocessen genereres giftige gasser og dampe. Eksponering for disse gasser og dampe kan føre til flere alvorlige sundhedsproblemer såsom træthed, lungebetændelse, astma, kræft, neurologiske sygdomme og hjerneskade. Metalfragmenter og affald, der skabes som biprodukter under produktionsprocessen, øger desuden risikoen for tilstopning af maskiner yderligere, hvilket kan medføre ekstra vedligeholdelsesomkostninger og nedetid samt testfejl, kontaminerede produkter og kundeklager på grund af nedsat produktkvalitet og -levetid. Dette gør det ikke blot vanskeligt at nå standarderne for teknisk renlighed, men kan også påvirke virksomheden på lang sigt.

Loading...
Loading...

Løsninger

Ved at bruge de af vores luftrensere, der er vist nedenfor, kan du kraftigt reducere mængden af den giftige svejserøg, der genereres under svejseprocessen, samt mængden af andre forurenende stoffer i luften. Dette garanterer et sundere og sikrere arbejdsmiljø for dine medarbejdere og reducerer risikoen for, at de bliver syge, mens det samtidig giver en mere attraktiv arbejdsplads og øget produktivitet​. Forbedret luftkvalitet reducerer desuden risikoen for produktkontaminering, hvilket øger produkternes levetid og kvalitet samt reducerer risikoen for tilstopning af maskiner, der leder til maskinfejl. Dette betyder mindre nedetid og lavere omkostninger til vedligeholdelse.

Mindre vedligeholdelse og nedetid

Sikker og sund indeluft

Øget produktivitet

Garanteret
produktkvalitet

Anbefalede produkter

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

Effektiv luftrensning til krævende industrielle applikationer.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En alsidig og effektiv luftrenser med ekstra kapacitet til industrielle applikationer.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

Kraftig luftrensning med maksimal støvoptagelseskapacitet.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftig luftrenser til store opgaver.