Spring til indhold

Løsninger / Problemområder

Svejsning & slibning


Udfordringer

På produktionsanlæg, hvor svejsning og slibning er en del af produktionsprocessen, er der flere udfordringer med hensyn til luftkontaminering, som skal overvejes. Bortset fra alle de generelle problemer, produktionsanlæg står over for på grund af dårlig luftkvalitet, herunder snavs og støv, producerer svejse- og slibeprocessen farlige gasser og dampe, hvilket kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer for dem, der arbejder på stedet. Langsigtet eksponering kan endda føre til kræft og andre dødelige lungesygdomme. Derudover har svejse- og slibeanlæg ofte problemer med metalfragmenter og snavs, der forurener luften, hvilket yderligere øger risikoen for tilstoppede maskiner og alvorlige sundhedsproblemer.

Løsninger

Ved at bruge de af vores luftrensere, der er vist nedenfor, kan du kraftigt reducere mængden af den giftige svejserøg, der genereres under svejseprocessen, samt mængden af andre forurenende stoffer i luften. Dette garanterer et sundere og sikrere arbejdsmiljø for dine medarbejdere og reducerer risikoen for, at de bliver syge, mens det samtidig giver en mere attraktiv arbejdsplads og øget produktivitet​. Forbedret luftkvalitet reducerer desuden risikoen for produktkontaminering, hvilket øger produkternes levetid og kvalitet samt reducerer risikoen for tilstopning af maskiner, der leder til maskinfejl. Dette betyder mindre nedetid og lavere omkostninger til vedligeholdelse.