Ga naar de inhoud

Oplossingen / Probleemgebieden

Lassen & slijpen


Uitdagingen

Met betrekking tot productielocaties waar lassen en slijpen deel uitmaken van het productieproces, zijn er verschillende uitdagingen met betrekking tot luchtverontreiniging waar rekening mee moet worden gehouden. Afgezien van alle algemene problemen waarmee productielocaties te maken krijgen als gevolg van slechte luchtkwaliteit, zoals vuil en stof, produceert het las- en slijpproces gevaarlijke gassen en dampen, die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken voor degenen die in de fabriek werken. Langdurige blootstelling kan zelfs leiden tot kanker en andere dodelijke longaandoeningen. Bovendien hebben las- en slijpbedrijven vaak problemen met metaalsplinters en viezigheid die de lucht verontreinigen, waardoor het risico op verstopte machines en ernstige gezondheidsproblemen nog meer toeneemt.

Oplossingen

Door gebruik te maken van onze hieronder afgebeelde luchtreinigingsapparaten kunt u de giftige lasrook die tijdens het lasproces vrijkomt, alsmede andere verontreinigende stoffen in de lucht, aanzienlijk verminderen. Dit zorgt voor een gezondere en veiligere werkomgeving voor uw werknemers en vermindert het risico dat ze ziek worden. Het resultaat is een aantrekkelijkere werkplek en een toegenomen productiviteit. Een betere luchtkwaliteit vermindert ook het risico van productverontreiniging, waardoor de levensduur en de kwaliteit van de producten toenemen en het risico van verstopping van machines, waardoor deze defect raken, afneemt. Dat betekent minder uitvaltijd en lagere onderhoudskosten.