Hopp til innhold

Løsninger / Problemområder

Sveising og sliping


Utfordringer

Når det gjelder produksjonsanlegg der sveising og sliping er en del av produksjonsprosessen, må man vurdere flere utfordringer knyttet til luftforurensning. Bortsett fra alle de generelle problemene produksjonsanlegg står overfor på grunn av dårlig luftkvalitet, som skitt og støv, produserer sveise- og slipeprosessen helsefarlige gasser og røyk som kan forårsake alvorlige helseproblemer for de som jobber i anlegget. Langvarig eksponering kan til og med føre til kreft og andre dødelige lungesykdommer. I tillegg har sveise- og slipeanlegg ofte problemer med metallfragmenter og rusk som forurenser luften, noe som ytterligere øker risikoen for tilstoppede maskiner og alvorlige helseproblemer.

Løsninger

Ved å bruke våre luftrensingsenheter vist nedenfor, vil du kunne redusere de giftige sveiserøykene som genereres under sveiseprosessen, samt andre forurensninger i luften. Dette vil sikre et sunnere og tryggere arbeidsmiljø for de ansatte og redusere risikoen for at de blir syke. Noe som resulterer i en mer attraktiv arbeidsplass og økt produktivitet. Forbedret luftkvalitet reduserer også risikoen for produktforurensning, øker levetiden og kvaliteten på produktene og reduserer risikoen for tilstopping av maskiner med påfølgende maskinfeil. Det betyr mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader.