Sveising og sliping

Utfordringer

Når det gjelder produksjonsanlegg der sveising og sliping er en del av produksjonsprosessen, må man vurdere flere utfordringer knyttet til luftforurensning. Bortsett fra alle de generelle problemene produksjonsanlegg står overfor på grunn av dårlig luftkvalitet, som skitt og støv, produserer sveise- og slipeprosessen helsefarlige gasser og røyk som kan forårsake alvorlige helseproblemer for de som jobber i anlegget. Langvarig eksponering kan til og med føre til kreft og andre dødelige lungesykdommer. I tillegg har sveise- og slipeanlegg ofte problemer med metallfragmenter og rusk som forurenser luften, noe som ytterligere øker risikoen for tilstoppede maskiner og alvorlige helseproblemer.

Loading...

Bruksområder

Produksjonsanlegg der sveising og sliping er en del av produksjonsprosessen, har flere luftkvalitetsutfordringer i tillegg til dem som andre produksjonsanlegg står overfor. Under sveiseprosessen dannes det giftige gasser og røyk. Eksponering for disse gassene og røykene kan føre til flere alvorlige helseproblemer som tretthet, lungebetennelse, astma, kreft, nevrologiske sykdommer og hjerneskade. Metallfragmenter og rusk skapt som biprodukter under produksjonsprosessen, øker også risikoen for tilstopping av maskinene. Det kan føre til ekstra vedlikeholdskostnader og nedetid samt testfeil, forurensede produkter og kundeklager på grunn av redusert produktkvalitet og levetid. Det gjør det ikke bare vanskelig å oppnå standardene for teknisk renslighet, men kan også påvirke virksomheten negativt på lang sikt.

Loading...
Loading...

Løsninger

Ved å bruke våre luftrensingsenheter vist nedenfor, vil du kunne redusere de giftige sveiserøykene som genereres under sveiseprosessen, samt andre forurensninger i luften. Dette vil sikre et sunnere og tryggere arbeidsmiljø for de ansatte og redusere risikoen for at de blir syke. Noe som resulterer i en mer attraktiv arbeidsplass og økt produktivitet. Forbedret luftkvalitet reduserer også risikoen for produktforurensning, øker levetiden og kvaliteten på produktene og reduserer risikoen for tilstopping av maskiner med påfølgende maskinfeil. Det betyr mindre nedetid og lavere vedlikeholdskostnader.

Mindre vedlikehold
og nedetid

Trygg og
sunn inneluft

Økt
produktivitet

Sikret
produktkvalitet

Anbefalte produkter

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

Effektiv luftrensing for bruksområder i tungindustrien.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En allsidig og effektiv luftrenser med ekstra kapasitet for industrielle bruksområder.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

Kraftig luftrensing med maksimal støvtilbakeholderkapasitet.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftig luftrenser for jobber i stor skala.