Extra bolagsstämma har hållits i QleanAir AB

2023-03-09T10:30:00+01:00March 9th, 2023|

Idag har extra bolagsstämma hållits i QleanAir AB (”Bolaget”). I enlighet med förslaget som presenterades i kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga förslag (som båda hållits tillgängliga på

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QLEANAIR AB

2023-02-20T17:53:00+01:00February 20th, 2023|

Aktieägarna i QleanAir AB, org.nr 556879-4548, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 mars 2023 klockan 09.00 i QleanAirs lokaler på adress Torggatan 13 i Solna. Inregistrering

Go to Top