Annual general meeting held in QleanAir AB

2022-05-12T16:00:00+02:00May 12th, 2022|

Today, the annual general meeting of 2022 was held in QleanAir AB (the “Company” or “QleanAir”). Below follows a summary of the resolutions passed at the annual general

Årsstämman har hållits i QleanAir AB

2022-05-12T16:00:00+02:00May 12th, 2022|

Idag har årsstämman 2022 hållits i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag

Correction

2022-04-21T22:15:00+02:00April 21st, 2022|

The correction refers to a previous incorrect reference to the EU Market Abuse Regulation. For more information, please contact:Christina Lindstedt, CEOE-mail christina.lindstedt@qleanair.com Cell +46 70 677 28 77 About QleanAirQleanAir

Rättelse

2022-04-21T22:15:00+02:00April 21st, 2022|

Rättelsen avser tidigare felaktigt hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. För ytterligare frågor, vänligen kontakta:Christina Lindstedt, VDE-post christina.lindstedt@qleanair.com Mobil +46 70 677 28 77 Om QleanAirQleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar

Publicering av QleanAirs årsredovisning för 2021

2022-04-21T09:35:00+02:00April 21st, 2022|

QleanAir, premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen bifogas här och finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.qleanair.com, från och med idag. För ytterligare

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLEANAIR AB (PUBL)

2022-04-08T15:30:00+02:00April 8th, 2022|

Aktieägarna i QleanAir AB (publ), org.nr 556879-4548, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 klockan 11.00 i QleanAirs lokaler på adress Torggatan 13 i Solna. Inregistrering

Go to Top