25% GROWTH AND IMPROVED OPERATING MARGIN

2023-08-21T16:17:37+02:00August 10th, 2023|

"We prioritize to reach our financial targets. Q2 2023 continues to show that we are on the right track. The demand for premium indoor air solutions increased. All three geographies

TILLVÄXT OM 25% OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL

2023-08-21T16:17:38+02:00August 10th, 2023|

”Vi prioriterar att nå våra finansiella mål. Q2 2023 visar fortsatt att vi är på rätt väg. Efterfrågan på premiumlösningar för inomhusluft ökade. Alla tre geografierna och alla tre produktkategorierna

Annual general meeting held in QleanAir AB

2023-07-31T08:31:56+02:00May 10th, 2023|

Today, the annual general meeting of 2023 was held in QleanAir AB (the “Company” or “QleanAir”). Below follows a summary of the resolutions passed at the annual general meeting (all

Årsstämman har hållits i QleanAir AB

2023-07-31T08:31:56+02:00May 10th, 2023|

Idag har årsstämman 2023 hållits i QleanAir AB (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats

Publicering av QleanAirs årsredovisning för 2022

2023-07-31T08:32:04+02:00April 19th, 2023|

QleanAir, premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen bifogas här och finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.qleanair.com, från och med idag. För ytterligare frågor, vänligen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLEANAIR AB

2023-07-31T08:32:06+02:00April 5th, 2023|

Aktieägarna i QleanAir AB, org.nr 556879-4548, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 klockan 13.00 i QleanAirs lokaler på adress Torggatan 13 i Solna. Inregistrering till stämman börjar

Go to Top