Helsetjenester

Innen helsesektoren er det mange utfordringer når det gjelder luftkvalitet, for eksempel på sykehus og helsestasjoner og innen eldreomsorg og palliativ behandling. Av naturlige årsaker er det høye nivåer av virus og bakterier i luften i disse lokalene. Det kan også forekomme ubehagelige lukter. Det kan også være at dere utfører kompoundering av egne legemidler, en prosess med risiko for krysskontaminering mellom produkter som også er helsefarlig for personalet. Det finnes også røykere i helse- og omsorgsinstitusjoner, blant personalet, pasientene og de besøkende. Vi har løsninger for alle disse utfordringene som er knyttet til inneluften.

Loading...

Utfordringer

Forhøyede nivåer av virus og bakterier i luften er et arbeidsplassproblem i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det kan også være et produktivitetsproblem hvis mange av de ansatte må være hjemme fra jobben. For svake og eldre pasienter kan det være et spørsmål om liv og død å få en smittsom sykdom.

Mange sykehus utfører kompoundering av egne medisiner, en prosess hvor det er høye krav til luftkvalitet for å sikre kvaliteten og holdbarheten til stoffet, samt beskytte helsen til pasienter og ansatte. Det er også strenge lovkrav å ta hensyn til i denne prosessen.

Sykehus forbyr ofte ansatte å røyke der de kan ses av pasienter og besøkende. Hvis de ansatte må gå lange avstander for å komme til utpekte røykeområder, kan det redusere produktiviteten. Folk som røyker utenfor inngangene, er ikke særlig innbydende, og det er upassende for en helseinstitusjon. Å hindre pasienter i å røyke kan være skadelig hvis de er psykisk skjøre.

Loading...
Loading...

Løsninger

De frittstående luftrenserne FS 30 HEPA og FS 70 HEPA er utstyrt med sertifisert HEPA 14-filtrering og er spesialutviklet for å redusere nivåene av virus i luften. De ble utviklet under covid-19-pandemien i nært samarbeid med Karolinska Universitetssykehus for å beskytte personalet og minimere spredningen på intensivavdelinger, akuttmottak og venterom. FS 30 HEPA og FS 70 HEPA er også egnet for omsorgstilbud for eldre, kantiner og andre fellesarealer. I tredjepartstester har de vist en filtreringsytelse på mer enn 99,995 % partikkelreduksjon. For kritiske bruksområder som helsetjenester er det viktig å velge en luftrenser med et filterhus som ikke lekker.

For å håndtere utfordringene ved kompoundering av legemidler, anbefaler vi QleanSpace, vårt modulære og tilpassbare nøkkelferdige renrom som skaper et kontrollert miljø i rommet. Det er tilpasset dine behov og overholder USP/ISO/GMP-forskriftene. Hvis du har svært begrenset plass, kan FS 70 HEPA og FS 30 HEPA være et godt alternativ for å skape et tilnærmet renromsmiljø.

Vi har også en rekke røykestasjoner for å komme besøkende og pasienter i møte, både innendørs og utendørs.

Tryggere miljø

Mer produktivt
personale

Bedre kvalitet
på legemidlene

Hassle-free installation and use

Problemfritt, levert
som en service

The QleanAir
Difference

Vi leverer løsningene våre problemfritt som en service. Vi skreddersyr løsningen til dine behov ved å gjennomføre målinger og testing. Vi tar oss av installasjon, service og oppgraderinger, sikrer samsvar med forskrifter og fremtidssikrer løsningen. Vi leverer friheten til ren luft – slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe.

Anbefalte produkter

QleanAir FS 30 HEPA

HEPA filtration excellency, quiet with a small footprint.

QleanAir FS 70 HEPA

En allsidig og effektiv luftrenser til en rekke bruksområder.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir Qleanspace ISO

A hassle-free and freestanding cleanroom tailored for your needs.

QleanAir S 60 Safety

En røykestasjon for inntil seks personer med ekstra fokus på sikkerhet.