Mikrobiell belastning

Utfordringer

Mikrobiell belastning refererer til mikroorganismer som forurenser en overflate, et produkt eller en væske. Mikrobiell belastning forårsakes av luftbårne mikrober, støv, smuss, muggsporer, bakterier, virus og partikler som kommer fra mennesker, produkter og utstyr. Mennesker gir fra seg 3,5 kg partikler fra hår og hud hvert år, og hvert eneste åndedrag kan inneholde virus, bakterier og mikroorganismer. Den mikrobielle belastningen er mobil og vokser kontinuerlig. Den berører og forurenser alt.

Loading...

Bruksområder

Mikrobiell belastning er hovedsakelig et problem i svært sensitive miljøer. I anlegg for kompoundering av legemidler, produksjon av medisinsk utstyr og matproduksjon er reduksjon av den mikrobielle belastningen viktig for å sikre kvaliteten og levetiden til produktene og for å beskytte sluttbrukerens liv og helse. I sensitive produksjonsmiljøer som for elektronikk og optikk er det viktig å holde den mikrobielle belastningen på et minimum for å oppnå teknisk renslighet for produktene og sikre kvalitet, funksjonalitet og kundetilfredshet over tid.

Loading...
Loading...

Løsninger

For å redusere den mikrobielle belastningen er det nødvendig å minimere antall partikler i luften ved å bruke beskyttelsesutstyr og rengjøre alle overflater i anlegget omhyggelig på daglig basis. Våre renromsløsninger, QleanSpace ISO, QleanSpace USP, QleanSpace GMP og QleanSpace FDA cGMP, skaper alle et kontrollert miljø ved hjelp av flere individuelle HEPA 14-viftefilterenheter og luftlommer for å opprettholde et negativt eller positivt lufttrykk. Overvåkingssystemet bidrar til å kontrollere antallet partikler i luften samt lufttrykk, relativ fuktighet og temperatur inne i renrommet. Våre frittstående luftrensere med HEPA 14-filtre kan skape tilnærmede renromsforhold når det ikke er mulig å ha et renrom. De bidrar også til å rense luften utenfor renrommet for å forbedre ytelsen ytterligere.

Redusert nivå av mikrobiell belastning

Friske og fornøyde kunder

contolled

Et kontrollert
miljø

Sikret kvalitet og
levetid på produktene

Anbefalte produkter

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace USP

Farmasøytiske renrom med kontinuerlig samsvar.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

En pålitelig renromsløsning med kontinuerlig overvåking.

QleanAir FS 30 HEPA

Skaper et tilnærmet renromsmiljø eller renser omgivelsene til renrommet for å forbedre funksjonen ytterligere. For rom på opptil 100 m².

QleanAir FS 70 FG HEPA

Skaper et tilnærmet renromsmiljø eller renser omgivelsene til renrommet for å forbedre funksjonen ytterligere. For rom på opptil 250 m².