Mikrobiell tillväxt

Utmaningar

Mikrobiell tillväxt, eller biobelastning, avser mikroorganismer som förorenar en yta, produkt eller vätska. Mikrobiell tillväxt orsakas av luftburna mikrober, damm, smuts, mögelsporer, bakterier, virus och partiklar som avges från människor, produkter och utrustning. Människor tappar 3,5 kg partiklar från håret och huden varje år, och varje andetag kan innehålla virus, bakterier och mikroorganismer. Mikrobiell tillväxt är mobil och växer kontinuerligt. Den berör och förorenar allt.

Loading...

Användningsområden

Mikrobiell tillväxt är till stor del ett problem i mycket känsliga miljöer. Inom läkemedelsberedning, produktion av medicinsk utrustning och livsmedelsproduktionsanläggningar är det viktigt att minska mikrobiell tillväxt för att säkerställa produkternas kvalitet och livslängd och för att skydda slutkonsumenternas liv och hälsa. I känsliga produktionsmiljöer som för elektronik och optik är det viktigt att hålla biobelastningen till ett minimum för att uppnå teknisk renhet hos produkterna och säkerställa produktkvalitet, funktion och kundnöjdhet över tid.

Loading...
Loading...

Lösningar

För att minska mikrobiell tillväxt är det nödvändigt att minimera antalet partiklar i luften genom att använda skyddsutrustning och dagligen rengöra alla ytor i anläggningen noggrant. Våra renrumslösningar, QleanSpace ISO, QleanSpace USP, QleanSpace GMP och QleanSpace FDA cGMP skapar alla en kontrollerad miljö med hjälp av flera individuella HEPA 14-fläktfilterenheter och luftslussar för att upprätthålla ett negativt eller positivt lufttryck. Övervakningssystemet hjälper till att kontrollera antalet partiklar i luften, liksom lufttryck, relativ fuktighet och temperatur inne i renrummet. Våra fristående luftrenare med HEPA 14-filter kan skapa renrumsnära förhållanden när det inte är möjligt att ha ett renrum. De är också användbara för att rena luften utanför renrummet för att ytterligare förbättra dess prestanda.

Minskad nivå av biobelastning

Friska och nöjda kunder

contolled

En kontrollerad
miljö

Säkrad produktkvalitet
och livslängd

Rekommenderade produkter

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace USP

Fortlöpande överensstämmande renrum för läkemedelshantering​.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

En pålitlig renrumslösning med kontinuerlig övervakning.

QleanAir FS 30 HEPA

Skapar renrumsnära förhållanden eller renar luften utanför renrummet för att ytterligare förbättra dess prestanda. För utrymmen på upp till 100 m².

QleanAir FS 70 FG HEPA

Skapar renrumsnära förhållanden eller renar luften utanför renrummet för att ytterligare förbättra dess prestanda. För utrymmen på upp till 250 m².