Hoppa till innehåll

Lösningar / Problemområden

Mikrobiell tillväxt


Utmaningar

Mikrobiell tillväxt, eller biobelastning, avser mikroorganismer som förorenar en yta, produkt eller vätska. Mikrobiell tillväxt orsakas av luftburna mikrober, damm, smuts, mögelsporer, bakterier, virus och partiklar som avges från människor, produkter och utrustning. Människor tappar 3,5 kg partiklar från håret och huden varje år, och varje andetag kan innehålla virus, bakterier och mikroorganismer. Mikrobiell tillväxt är mobil och växer kontinuerligt. Den berör och förorenar allt.

Lösningar


För att minska mikrobiell tillväxt är det nödvändigt att minimera antalet partiklar i luften genom att använda skyddsutrustning och dagligen rengöra alla ytor i anläggningen noggrant. Våra renrumslösningar, QleanSpace ISO, QleanSpace USP, QleanSpace GMP och QleanSpace FDA cGMP skapar alla en kontrollerad miljö med hjälp av flera individuella HEPA 14-fläktfilterenheter och luftslussar för att upprätthålla ett negativt eller positivt lufttryck. Övervakningssystemet hjälper till att kontrollera antalet partiklar i luften, liksom lufttryck, relativ fuktighet och temperatur inne i renrummet. Våra fristående luftrenare med HEPA 14-filter kan skapa renrumsnära förhållanden när det inte är möjligt att ha ett renrum.

De är också användbara för att rena luften utanför renrummet för att ytterligare förbättra dess prestanda.