Hopp til innhold

Løsninger / Problemområder

Pollen


Utfordringer

Pollenpartikler fra trær og gress er til stede i luften på den nordlige halvkule ca. fra februar til september. Mange mennesker reagerer med influensalignende symptomer som kløende øyne, tett eller rennende nese og nysing. En generell følelse av sykdom og tretthet som kan føre til astma hvis den ikke behandles. Ifølge Eumetnet rammer pollenallergi og astma 15–40 % av den europeiske befolkningen, og de direkte og indirekte kostnadene forbundet med dette anslås å ligge på mellom 50–150 milliarder euro per år.

Dårlig inneluft forverrer problemene, og enda verre er det at pollen og andre forurensninger samler seg opp i inneluften. Ifølge ECA-rapport er inneluften faktisk ofte opptil 50 ganger mer forurenset enn uteluften. Heldigvis har vi løsninger for det.

Løsninger

FS 30 Standard og FS 70 Standard er godt utstyrt for å redusere nivåene av pollen og andre forurensninger i luften. FS 30 Standard har et lite fotavtrykk og egner seg til rom på opptil 100 m². FS 70-Standard anbefales for rom på opptil 260 m². Begge har svært lave lydnivåer for ikke å forstyrre konsentrasjonen til elevene eller de ansatte. Fordelene ved renere luft er mange. Både kort- og langsiktig helse og produktivitet vil forbedres, og fraværet vil gå ned. Lokalene vil bli mer behagelige, rene og attraktive.