Pollen

Utmaningar

Pollenpartiklar från träd och gräs finns i luften på norra halvklotet från februari till september. Många reagerar med influensaliknande symptom som kliande ögon, täppt eller rinnande näsa och nysningar. En allmän sjukdomskänsla och trötthet som om den inte behandlas kan leda till astma. Pollenallergi och astma drabbar 15–40 % av den europeiska befolkningen enligt Eumetnet, och de direkta och indirekta kostnaderna beräknas uppgå till 50–150 miljarder euro per år. Dålig inomhusluft förvärrar problemen, och till råga på allt samlas pollen och andra föroreningar i inomhusluften. Enligt Europeiska kommissionen är inomhusluften ofta upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. Lyckligtvis har vi lösningar på detta.

Loading...

Användningsområden

Produktivitetsnivåerna på grund av pollenallergi kan sjunka med 25–40 procent bland de mest drabbade enligt en svensk studie av Åslög Dahl. Enligt en studie av Samantha Walker på tonåringar i Storbritannien har säsongsallergi en negativ effekt vid examensprov. Därför rekommenderar vi att du testar och kontrollerar inomhusluften i din anläggning. Vanligtvis hjälper vi kontor, konferenscenter, skolor, vård- och omsorgsinrättningar att hantera pollenproblemet.

Loading...
Loading...

Lösningar

FS 30 Standard och FS 70 Standard är väl utrustade för att minska halterna av pollen och andra föroreningar i luften. FS 30 Standard har ett litet fotavtryck och lämpar sig för utrymmen på upp till 100 m². FS 70 Standard rekommenderas för utrymmen på upp till 260 m². Båda har mycket låga ljudnivåer för att inte störa elevers eller anställdas koncentration. Fördelarna med renare luft är många. Hälsan och produktiviteten förbättras på kort och lång sikt samtidigt som frånvaron minskar. Lokalerna blir bekvämare, renare och mer attraktiva.

Mindre pollen i luften

Friskare och mer produktiv personal

Mindre
frånvaro

Attraktiv
arbetsplats

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 30 Standard

Tyst och effektiv luftrenare med litet fotavtryck. Lämplig för utrymmen på upp till 130 m².

QleanAir FS 70 Standard

En mångsidig och effektiv luftrenare med många olika användningsområden. Lämplig för utrymmen på upp till 250 m².