Hoppa till innehåll

Lösningar / Problemområden

Tobaksrök utomhus


Utmaningar


I alla allmänna utrymmen, affärer eller arbetsplatser finns det rökare och högst sannolikt frekvent rökning. Av frekvent rökning följer flera utmaningar som måste hanteras, varav en är cigarettrök som sprider sig genom luften och utsätter icke-rökare för passiv rökning. Ett annat problem är att det på många ställen kan vara svårt och tidskrävande för rökare att ta sig till ett anvisat rökområde.

När det inte finns något lättåtkomligt anvisat rökområde med ordentlig luftrening kommer många sannolikt att röka utanför närmaste entré, förorena luften i och runt entrén med tobaksrök och obehaglig lukt och skräpa ned på marken med sina cigarettfimpar.

Lösningar


Vår Outdoor Lounge är en utmärkt lösning för alla utmaningar relaterade till utomhusrökning. Den eliminerar tobaksrökens skadliga partiklar och gaser, liksom obehagliga lukter som orsakas av rökning. Genom att göra detta förbättrar Outdoor Lounge både utomhusmiljön och kvaliteten på luften inuti anläggningen och, viktigast av allt, hjälper den till att skydda icke-rökare och djur mot passiv rökning.

Outdoor Lounge är också utrustad med vårt unika brandsäkra askhanteringssystem som hjälper till att eliminera problemet med cigarettfimpar som skräpar ned vid entréer och på trottoarer. Med andra ord bidrar det till att förbättra helhetsintrycket av ditt företag samtidigt som miljön i och omkring anläggningen blir hälsosammare och trevligare att vistas i. Vi har även inomhuslösningar om du föredrar att lösa rökproblemet inomhus. Till exempel SF 6000 X, en utrymmeseffektiv rökkabin för professionella miljöer.