Tobaksrök utomhus

Utmaningar

I alla allmänna utrymmen, affärer eller arbetsplatser finns det rökare och högst sannolikt frekvent rökning. Av frekvent rökning följer flera utmaningar som måste hanteras, varav en är cigarettrök som sprider sig genom luften och utsätter icke-rökare för passiv rökning. Ett annat problem är att det på många ställen kan vara svårt och tidskrävande för rökare att ta sig till ett anvisat rökområde. När det inte finns något lättåtkomligt anvisat rökområde med ordentlig luftrening kommer många sannolikt att röka utanför närmaste entré, förorena luften i och runt entrén med tobaksrök och obehaglig lukt och skräpa ned på marken med sina cigarettfimpar.

Loading...

Användningsområden

Tobaksrök utomhus är en utmaning som många olika typer av företag och andra utrymmen står inför, till exempel transportanläggningar, flygplatser, vård- och omsorgsinrättningar, högsäkerhetsanläggningar, produktionsanläggningar och köpcentrum. I många av dessa anläggningar kan säkra anvisade rökplatser vara svåra att hitta eller ta sig till, och det leder istället till att folk röker utanför entréerna. Utan ordentlig luftrening leder detta ofta till att skadliga gaser och partiklar samt obehaglig lukt från tobaksrök sprider sig genom luften och in i anläggningen, vilket utsätter icke-rökare för passiv rökning. Det leder ofta till att cigarettfimpar skräpar ner på marken utanför entréerna, vilket ytterligare bidrar till ett generellt negativt intryck av verksamheten och en obehaglig miljö för icke-rökare.

Transport och flygplatser
Hälso- och sjukvård
Köpcentrum
Högsäkerhetsanläggningar och institutioner
Tillverkningsindustrin
Loading...
Loading...

Lösningar

Vår Outdoor Lounge är en utmärkt lösning för alla utmaningar relaterade till utomhusrökning. Den eliminerar tobaksrökens skadliga partiklar och gaser, liksom obehagliga lukter som orsakas av rökning. Genom att göra detta förbättrar Outdoor Lounge både utomhusmiljön och kvaliteten på luften inuti anläggningen och, viktigast av allt, hjälper den till att skydda icke-rökare och djur mot passiv rökning. Outdoor Lounge är också utrustad med vårt unika brandsäkra askhanteringssystem som hjälper till att eliminera problemet med cigarettfimpar som skräpar ned vid entréer och på trottoarer. Med andra ord bidrar det till att förbättra helhetsintrycket av ditt företag samtidigt som miljön i och omkring anläggningen blir hälsosammare och trevligare att vistas i. Vi har även inomhuslösningar om du föredrar att lösa rökproblemet inomhus. Till exempel SF 6000 X, en utrymmeseffektiv rökkabin för professionella miljöer.

Hälsosammare och säkrare luft

attractive

Attraktivare ingångar​

fireproof

Brandsäkert askhanteringssystem.

Eliminerar lukter

Rekommenderade produkter

QleanAir Outdoor Lounge

En väderbeständig och gedigen röklösning för rökning utomhus som håller din entré snygg och luktfri.

QleanAir SF 6000 X

En effektiv rökkabin för större professionella miljöer.