Przejdź do treści

Rozwiązania / Obszary zastosowań

Na morzu


Obiekty morskie, takie jak statki handlowe, wycieczkowe i platformy wiertnicze, często stają przed wyzwaniami związanymi z paleniem i dymem tytoniowym w pomieszczeniach. Dostępna przestrzeń jest na ogół ograniczona, podczas gdy wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego są wysokie. Palenie na zewnątrz na platformach wiertniczych jest zwykle zabronione, a palarnie zwykle nie mają odpowiedniego systemu oczyszczania powietrza, co przyczynia się do powstawania niezdrowego i nieprzyjemnego środowiska wewnątrz pomieszczeń. Jeśli wyznaczone miejsca do palenia są trudno dostępne lub nieprzyjemne, wzrasta ryzyko niebezpiecznego palenia w zamkniętych pomieszczeniach. Jeśli palenie jest dozwolone tylko na zewnętrznych pokładach statków wycieczkowych, goście mają tendencję do przyprowadzania innych osób, aby dotrzymały im towarzystwa, co prowadzi do utraty przychodów. Na szczęście problemy te można łatwo rozwiązać, stosując odpowiednie urządzenia do oczyszczania powietrza.

Rozwiązania

Istnieje kilka różnych rozwiązań problemów związanych z paleniem, z którymi mogą mierzyć się firmy i obiekty offshore. W przypadku już istniejących pomieszczeń dla palących zalecamy użycie naszego produktu FS 15 Carbon w celu skuteczniejszego oczyszczania powietrza. W innych środowiskach zalecamy stosowanie naszych kabin dla palących serii S Safety, S 30, S 40 i S 60, które efektywnie wykorzystują przestrzeń i pasują do większości obszarów o wysokości konstrukcyjnej wynoszącej jedynie 2051 mm. Kabiny dla palących serii S są całkowicie niepalne i spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowo wszystkie nasze kabiny dla palących są wyposażone w opatentowany ognioodporny system usuwania popiołu. Stosując którekolwiek z tych rozwiązań dla palących, można chronić osoby niepalące przed biernym paleniem, jednocześnie zapewniając przyjemniejsze środowisko wewnątrz budynku i zwiększając swoje dochody.

The QleanAir Difference

Nasze rozwiązania dostarczane jako usługa są bezproblemowe w eksploatacji. Możemy dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb, przeprowadzając pomiary i testy. Zapewniamy montaż, serwis, modernizacje, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz trwałość rozwiązania. Nasze urządzenia zapewniają wolność, którą niesie ze sobą czyste powietrze, a Klient może skupić się na zagadnieniach najbardziej istotnych z jego punktu widzenia.