Offshore-sektorn

Offshore-anläggningar som fraktfartyg, kryssningsfartyg och oljeplattformar har ofta utmaningar med rökning och tobaksrök inomhus. Utrymmet är i allmänhet begränsat och kraven på brandsäkerhet höga. Rökning utomhus på oljeplattformar är normalt förbjudet, och rökrummen har ofta otillräcklig luftrening, vilket bidrar till en ohälsosam och obehaglig inomhusmiljö. Om det är svårt att ta sig till de anvisade rökområdena eller om de är obehagliga ökar risken för osäker rökning inomhus. När rökning endast är tillåten på kryssningsfartygens däck tenderar gästerna att ta med sig andra som håller dem sällskap, vilket leder till förlorade intäkter. Lyckligtvis kan dessa utmaningar enkelt lösas med rätt luftreningslösningar.

Loading...

Utmaningar

En av de största utmaningarna i fråga om luftkvalitet som offshore-anläggningar står inför är rökning, särskilt eftersom det nästan alltid finns rökare bland både gäster och personal. Att inte erbjuda rökare bekväma rökområden kan leda till osäker rökning inomhus. Rederierna har hårda internationella förbud mot rökning på sina fartyg, och brand-, hälso- och säkerhetsföreskrifter förbjuder både rökning inomhus och på däck. Det är förbjudet att röka utomhus på oljeplattformar. Rökrum utan ordentlig luftrening är dock obehagliga att vistas i och läcker generellt tobaksrök, vilket utsätter icke-rökare för passiv rökning och skapar en obehaglig miljö. Rökrum är ett vanligt sätt för företag att lösa dessa problem. När gästerna på kryssningsfartyg går till rökområden utomhus för att röka återvänder de oftast till sina kabiner efteråt på grund av kylan. Intäktsförluster uppstår i detta fall på grund av att gästerna inte återvänder till baren eller andra nöjesområden efter att ha rökt.

Loading...
Loading...

Lösningar

Det finns flera olika lösningar på de rökrelaterade utmaningar som offshore-företag och -anläggningar kan ställas inför. För redan befintliga rökrum rekommenderar vi att du använder vår FS 15 Carbon för effektivare luftrening. För andra miljöer rekommenderar vi att du använder våra utrymmeseffektiva S-Line Safety-rökkabiner S 30, S 40 och S 60 som passar in i de flesta utrymmen med en bygghöjd på endast 2 051 mm. S-Line Safety-rökkabinerna är helt flamsäkra och uppfyller de högsta brandsäkerhetskraven. Dessutom är alla våra rökkabiner utrustade med vårt patenterade brandsäkra askhanteringssystem. Genom att använda någon av dessa röklösningar kan du skydda icke-rökare mot passiv rökning samtidigt som du skapar en trevligare inomhusmiljö och ökar dina intäkter.

Friskare
medarbetare

En trevligare inomhusmiljö

Cost efficient

Ökade intäkter

Hassle-free installation and use

Problemfritt, levereras som en tjänst

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi har offshore-certifierade tekniker för installationer, underhåll, utbildningar och uppgraderingar som säkerställer regelefterlevnad och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar friheten med ren luft – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något.

Rekommenderade produkter

QleanAir S 30 Safety

Kompakt rökkabin särskilt utformad för tuffa miljöer med höga krav på säkerhet. Lämplig för upp till två personer.

QleanAir S 40 Safety

Medelstor rökkabin för dina anställda. Lämplig för upp till fyra personer.

QleanAir S 60 Safety

Stor rökkabin för dina anställda. Lämplig för upp till sex personer.

QleanAir FS 15 Carbon

Effektiv och tyst luftrenare med flerstegsfiltrering för gaser, lukt och tobaksrök. Lämplig för rökrum.