Hoppa till innehåll

Lösningar / Användningsområde

Offshore-sektorn


Offshore-anläggningar som fraktfartyg, kryssningsfartyg och oljeplattformar har ofta utmaningar med rökning och tobaksrök inomhus. Utrymmet är i allmänhet begränsat och kraven på brandsäkerhet höga. Rökning utomhus på oljeplattformar är normalt förbjudet, och rökrummen har ofta otillräcklig luftrening, vilket bidrar till en ohälsosam och obehaglig inomhusmiljö. Om det är svårt att ta sig till de anvisade rökområdena eller om de är obehagliga ökar risken för osäker rökning inomhus. När rökning endast är tillåten på kryssningsfartygens däck tenderar gästerna att ta med sig andra som håller dem sällskap, vilket leder till förlorade intäkter.

Lyckligtvis kan dessa utmaningar enkelt lösas med rätt luftreningslösningar.

Lösningar

Det finns flera olika lösningar på de rökrelaterade utmaningar som offshore-företag och -anläggningar kan ställas inför. För redan befintliga rökrum rekommenderar vi att du använder vår FS 15 Carbon för effektivare luftrening. För andra miljöer rekommenderar vi att du använder våra utrymmeseffektiva S-Line Safety-rökkabiner S 30, S 40 och S 60 som passar in i de flesta utrymmen med en bygghöjd på endast 2 051 mm. S-Line Safety-rökkabinerna är helt flamsäkra och uppfyller de högsta brandsäkerhetskraven. Dessutom är alla våra rökkabiner utrustade med vårt patenterade brandsäkra askhanteringssystem.

Genom att använda någon av dessa röklösningar kan du skydda icke-rökare mot passiv rökning samtidigt som du skapar en trevligare inomhusmiljö och ökar dina intäkter.

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar friheten med ren luft – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något.