Przejdź do treści

Szpital Uniwersytecki Karolinska inicjuje nowe praktyki w zakresie ochrony personelu przed koronawirusem

Podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa nawiązano ścisłą współpracę ze szpitalami uniwersyteckimi Instytutu Karolinska w Solna i Huddinge. Od tego czasu firma QleanAir Scandinavia dostarczyła ponad dziewięćdziesiąt oczyszczaczy powietrza, które wraz z wyposażeniem ochronnym i wentylacją chronią przed koronawirusem personel oddziału intensywnej opieki.

Szpital Uniwersytecki Karolinska jest jedną z najlepszych placówek medycznych w Europie, która wraz z Instytutem Karolinska jest liderem w dziedzinie przełomowych odkryć w medycynie. Po wybuchu pandemii koronawirusa na oddziałach intensywnej terapii (OIOM) w sztokholmskim szpitalu Instytutu Karolinska panowała wysoka presja. W dużych pomieszczeniach mogących pomieścić wielu pacjentów zakażonych wirusem Covid-19 zorganizowano tymczasowe oddziały OIOM. Personel był chroniony przed wirusem przede wszystkim za pomocą wyposażenia ochronnego oraz systemów wentylacji, tworzących wewnątrz pomieszczeń podciśnienie powietrza. Jednak w bezpośrednim otoczeniu pacjentów, którym podawany jest tlen o wysokim natężeniu przepływu wirus ulatnia się w powietrze, zagrażając zdrowiu personelu.

Oczyszczanie powietrza na oddziale OIOM

Aby zmniejszyć poziom zagrożenia wirusem i zwiększyć poziom bezpieczeństwa w środowisku pracy personelu, szpital rozesłał zapytanie ofertowe dotyczące oczyszczaczy powietrza. Instytut Karolinska potrzebował oczyszczaczy powietrza wyposażonych w certyfikowany filtr HEPA 14 i cechujących się wysokim natężeniem przepływu powietrza oraz cichą pracą. Wybrano ofertę firmy QleanAir Scandinavia, ponieważ jej produkty spełniały wysokie wymagania i cechowały się krótkimi terminami dostaw. W ciągu kilku tygodni dostarczono 63 urządzenia FS 70 z filtrami HEPA 14; zainstalowano je na czterech różnych oddziałach OIOM szpitali Instytutu Karolinska w Solna i Huddinge. Podczas instalowania urządzeń FS 70 dokonywano pomiarów czystości powietrza, aby sprawdzić, w jakim stopniu są one w stanie zredukować poziom cząstek stałych. Ich wyniki świadczą o bardzo wysokim stopniu redukcji tych cząstek.

„My, pracownicy firmy QleanAir, jesteśmy dumni z tego, że możemy przyczynić się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy u klientów z sektorów dotkniętych pandemią w największym stopniu, takich jak szpitalne, oddziały intensywnej opieki medycznej”

– Christina Lindstedt, Dyrektor Generalny firmy QleanAir Scandinavia

Kolejny etap – oddziały SOR i poczekalnie

Po ustąpieniu pierwszej fali pandemii firma QleanAir zainstalowała oczyszczacze powietrza w szpitalnych poczekalniach i dziecięcych oddziałach SOR. Wyniki badań przeprowadzonych przed wykonaniem i po ich instalacji ponownie wykazały znaczną redukcję stężenia cząsteczek stałych. Personel był bardzo zadowolony z działania tych urządzeń, ponieważ odczuł pozytywną zmianę jakości powietrza – na świeższe, czystsze i bardziej komfortowe.

Ważny środek ochrony personelu i pacjentów

W wyniku drugiej fali pandemii koronawirusa OIOM ponownie znalazł się pod presją, na oddziale hospitalizowano 19 pacjentów. Zamówiono kolejnych 29 oczyszczaczy powietrza – zarówno typu FS 70 HEPA, jak i nowo wprowadzonych na rynek Q FS 30 HEPA. Podczas pandemii koronawirusa Szpital Uniwersytecki Karolinska zyskał wyższy poziom świadomości znaczenia jakości powietrza. Będą w nim nadal stosowane wolnostojące oczyszczacze powietrza, chroniące personel przed działaniem wirusów, bakterii i innych niebezpiecznych cząstek stałych, unoszących się w powietrzu, jako uzupełnienie wyposażenia ochronnego i systemów wentylacji.

Urządzenia FS 30 HEPA i FS 70 HEPA w testach przeprowadzonych przez niezależne firmy osiągnęły skuteczność filtracji wynoszącą odpowiednio 99,9993 i 99,9996%. W rezultacie do obiegu wtórnego wprowadzane jest wyłącznie oczyszczone powietrze, co czyni te produkty jedynymi w swoim rodzaju na rynku.

Powiązane produkty

Powiązane obszary zastosowania

Powiązane materiały

Share This Story, Choose Your Platform!