Przejdź do treści
LebensmittelproduktionenFood production

Zapobieganie zanieczyszczeniom podczas produkcji żywności

Badanie każdego etapu procesu produkcyjnego z uwzględnieniem jakości powietrza jest wysoce czasochłonne i wymaga dużego zaangażowania. Jakość powietrza w zakładzie produkującym żywność i napoje decyduje o tym, jak skutecznie zakład będzie unikać trzech dużych czynników ryzyka, zagrażających jego działalności: zanieczyszczeń krzyżowych, zanieczyszczenia cząsteczkami stałymi i skażenia mikrobiologicznego.

Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku prawie co dziesiąta osoba na świecie (szacunkowo 600 mln ludzi) choruje, a 420 000 osób umiera po spożyciu żywności skażonej bakteriami, wirusami, pasożytami lub substancjami chemicznymi. Niebezpieczna żywność hamuje również rozwój wielu gospodarek o niskim i średnim PKB, które tracą około 95 mld dolarów w związku z chorobami, niepełnosprawnością czy przedwczesną śmiercią pracowników.

Zanieczyszczenie produktów wpływa w znacznym stopniu na wyniki finansowe producentów nie tylko z tytułu braku zaufania konsumentów, lecz również kosztownego procesu wycofywania produktów z rynku, publikowania listów ostrzegawczych oraz audytów FDA. Niestosowanie dobrych praktyk produkcyjnych może skutkować złą prasą, a nawet procesami sądowymi bądź zamknięciem zakładu.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju zanieczyszczeń w powietrzu zależy nie tylko od wydajności systemu HVAC, lecz przede wszystkim od efektywności i sprawności działania systemu filtracji powietrza. Oczyszczacz powietrza przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym powinien być wyspecjalizowany w obsłudze specyficznych środowisk tego typu, jak również odpowiednich protokołów oczyszczania i analizy ryzyka. Standardowe przemysłowe systemy filtracji powietrza mogą skutecznie eliminować niektóre rodzaje cząsteczek, lecz są zawodne w innych aspektach bezpieczeństwa, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla prawidłowej pracy maszyn i/lub działalności zakładu.

Znaczenie filtracji powietrza dla produkcji, przechowywania i dystrybucji żywności

Firma QleanAir Scandinavia opracowała nowy, całkowicie przeprojektowany system filtracji powietrza FS 70 FG, przeznaczony specjalnie do stosowania w branży spożywczej. Jego konstrukcja spełnia wymogi odpowiednich norm branżowych dot. analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), w tym również wytycznych w zakresie nieprzepuszczalności środków czyszczących i płynów. Zastosowanie systemu FS 70 FG podnosi na znacznie wyższy poziom praktyki dot. higieny łańcucha produkcji żywności, ograniczając powstawanie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza.

Oto niektóre z wielu zalet systemu FS 70 FG

  • Niestandardowa, wielofiltrowa konfiguracja: Zastosowane filtry spełniają normy ISO 16890 i EN1822, zapewniając ciągłe, skuteczne wychwytywanie szerokiej gamy pyłów/cząsteczek znajdujących się w powietrzu. Zastosowanie wielu warstw filtracyjnych chroni system FS 70 FG przed awarią spowodowaną uszkodzeniem pierwszego filtra.
  • Higieniczny projekt: Wszystkie powierzchnie są gładkie i wykonane z materiałów nieporowatych, co ułatwia ich czyszczenie. Zredukowano do minimum wielkość szczelin, w których mogą gromadzić się cząsteczki stałe i inne zanieczyszczenia.
  • Zaokrąglone bezszwowe krawędzie: Wszystkie uszczelki, uszczelnienia i złącza są gładkie celem zapobieżenia gromadzeniu się materiału organicznego oraz odporne na starzenie i działanie detergentów.
  • Szczelna obudowa urządzenia: Urządzenie posiada hermetyczną obudowę, zapobiegającą przedostawaniu się do jego wnętrza cząsteczek stałych, innych zanieczyszczeń i/lub szkodników.
  • Materiały odporne na korozję: Jednoramowa obudowa wykonana z austenitycznej stali nierdzewnej 304L/ISO 1.4307.
  • Uszczelnienia i uszczelki dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym: Wszystkie uszczelki i uszczelnienia są gładkie i wolne od zagłębień, w których może gromadzić się materiał organiczny. Są również odporne na starzenie pod wpływem środków dezynfekujących i detergentów. Materiały spełniają wymogi normy EC1935/2004 – są dopuszczone do kontaktu z żywnością i wodą pitną.
  • Stała regulacja przepływu powietrza: zapewnia stały przepływ powietrza w połączeniu z filtracją mechaniczną, gwarantując wydajność urządzenia przez długi czas.
  • Akcesoria: Opcjonalne okapy wyciągowe, tekstylne antybakteryjne systemy kanałów/dyfuzory.
  • Zoptymalizowana usługa: Obejmuje harmonogram rutynowych prac serwisowych, np. wymiany filtrów.

Inwestowanie w jakość powietrza jest opłacalne

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat systemu FS 70 FG, kliknij tutaj. Możesz również odwiedzić naszą stronę Żywność i napoje, aby dowiedzieć się o różnych sektorach produkcji żywności, dla których oferujemy rozwiązania w dziedzinie ochrony.

Powiązane produkty

Powiązane obszary zastosowania

Powiązane materiały

Share This Story, Choose Your Platform!