Hoppa till innehåll
LebensmittelproduktionenFood production

Att förhindra kontaminering under livsmedelsproduktion

Mycket tid och engagemang läggs på att undersöka varje nivå i produktionsprocessen, inklusive dess luftkvalitet. Luftkvalitet kan vara en avgörande faktor när det gäller risken för korskontaminering, partikelkontaminering och mikrobiell kontaminering – tre stora riskfaktorer inom branschen.

Världshälsoorganisationen uppger att nästan en av tio personer i världen (uppskattningsvis 600 miljoner människor) insjuknar och 420 000 dör varje år efter att ha ätit mat som är förorenad av bakterier, virus, parasiter eller kemiska ämnen. Ohälsosamma livsmedel hindrar också utvecklingen i många låg- och medelinkomstekonomier som förlorar cirka 95 miljarder USD i produktivitet i samband med sjukdom, funktionshinder och för tidig död som drabbat arbetare.

Kontaminerade produkter påverkar starkt ditt resultat, inte bara genom minskat konsumentförtroende utan också med kostsamma återkallelser, offentliga varningsbrev och granskningar av myndigheter. Underlåtenhet att följa regler för god tillverkningssed kan resultera i dålig publicitet och till och med stämningar eller en nedläggning av din anläggning.

Att förhindra att olika typer av föroreningar sprids genom luften bestäms inte bara genom hur effektivt systemet för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering är utan ännu viktigare, av hur effektiv luftfiltreringens design och dess funktion är. En luftrenare som är särskilt utvecklad för livsmedelsindustrin bör vara specialiserad på att hantera dessa typer av specifika miljöer samt följa särskilda rengörings- och riskanalysprotokoll. Standardsystem för luftfiltrering inom industrin kan avlägsna vissa typer av partiklar effektivt men misslyckas i andra säkerhetskategorier som kan äventyra själva maskinen och/eller anläggningens drift.

Luftfiltrering för livsmedelsproduktion, lagring och distribution

QleanAir Scandinavia har utvecklat FS 70 FG, ett helt nytt, omdesignat luftfiltreringssystem speciellt för livsmedels- och dryckesindustrin. Konstruktionen följer relevanta standarder inom branschen för riskanalys och kritiska kontrollpunkter (Hazard Analysis & Critical Control Points, HACCP), vilket exempelvis omfattar riktlinjer avseende rengöring, rengöringsmedel och vätskor. FS 70 FG förbättrar hygienrutinerna inom livsmedelsproduktionskedjan på ett betydande sätt genom att minska uppkomsten och spridningen av luftburna föroreningar.

Här är några av de många fördelarna med FS 70 FG

  • Kundanpassad multifilterkonfiguration: Filter som uppfyller ISO 16890- och EN1822-filterstandarderna för att säkerställa kontinuerlig effektivitet när det gäller att fånga upp ett brett spektrum av damm och luftburna partiklar. Med flera filterlager skapar FS 70 FG ett skyddsnät om en olycka skulle vara framme och det första filtret skulle skadas.
  • Hygieniskt utformad: Alla ytor är släta och tillverkade av icke-porösa material för enkel rengöring. Springor och dolda utrymmen är minimerade, för att undvika utrymmen där partiklar och föroreningar kan ansamlas.
  • Släta, rundade kanter: Alla packningar, tätningar och förband är släta, för att undvika ansamlingar av organiskt material samt för att motstå slitage och rengöring.
  • Läckbeständigt chassi: Enheten är noggrant tätad för att undvika läckage av infångade partiklar samt för att undvika att skadedjur kan ta sig in i maskinen.
  • Korrosionsbeständiga material: Ett hölje i en enda del tillverkat av austenitiskt rostfritt stål 304L/ISO 1.4307.
  • Tätningar och packningar av livsmedelskvalitet: Alla packningar och tätningar har en slät yta och är framtagna enligt livsmedelsbranschens standard. De kan också motstå åldrande från desinfektionsmedel och rengöringsmedel. Materialen uppfyller EC1935/2004, godkända för kontakt med livsmedel och dricksvatten.
  • Konstant luftflödesreglering: Säkrar konstant luftflöde över tid, i kombination med mekanisk filtrering innebär det en konstant prestanda över tid.
  • Tillbehör: Valfria huvor och antimikrobiella textila kanalsystem/textila spridare.
  • Garanti & optimerad service: Tekniker från QleanAir utför regelbunden service och filterbyten, för att säkerställa funktionalitet och prestanda över tid.

Att investera i din luftkvalitet lönar sig

För mer detaljerad information om FS 70 FG, klicka här. Du kan också besöka vår livsmedels- och dryckessida och ta reda på mer om de olika områden av livsmedelsproduktionen som vi hjälper till att skydda.

Relaterade produkter

Relaterade användningsområden

Relaterat material

Share This Story, Choose Your Platform!