Hoppa till innehåll

Colly Flowtechs nya renrum skapar nya affärsmöjligheter

Colly Flowtechs nya affärsområde Ultrapure har sett en enorm efterfrågan av sampaketerade single-use produkter från kunder inom LifeScience, pharma och Biotech. Deras nya renrum från QleanAir har gett bolaget en helt ny flexibilitet, snabbhet och möjlighet att bygga prototyper.
Colly Flowtech är en helhetsleverantör av pumpar, slangar, filtreringssystem och sensorer till den svenska industrin, bland annat inom livsmedel, kemi, papper- och massa. De senaste åren har de även nischat in sig med single use produkter mot LifeScience, pharma och BioTech genom affärsområdet Colly Flowtech Ultrapure.

Dessa kunder arbetar ofta med produktion av biologiska läkemedel under GMP-regelverken kring mikrobiell tillväxt med höga krav på hygien. De behöver högkvalitativa produkter på utsatt ledtid. Gemensamt för Colly Flowtechs samtliga kunder är höga krav på hygien, säkerhet och framför allt kvalitet.

”Tack vare vårt nya renrum har vi den snabbhet,
flexibilitet och innovationsförmåga som marknaden kräver ”

– Max Malm, Sales Manager, Colly Flowtech Ultrapure

Moderbolaget Indutrade i Holland har ett stort och modernt renrum där man tillverkar merparten av produkterna. De har inte möjlighet att hantera mindre serier med sampaketerade produkter, snabba leveranser och prototypbyggande, som efterfrågas allt mer. Därför valde man att bygga ett eget renrum i Sverige.

”Tack vare det här nya renrummet har vi en flexibilitet som inte många har i Sverige och framför allt som vi inte hade innan, säger Max Malm, försäljningschef för Colly Flowtech Ultrapure. Under coronapandemin märkte vi att marknaden krävde snabbhet, flexibilitet och innovationsförmåga för att få fram vaccin mot COVID-19 och där har vi varit med och bidragit.”

Max Malm fastnade för QleanAir eftersom säljaren Lars Strandljung förstod verksamheten och dess behov, och presenterade en bra lösning:

”QleanAir bygger modulärt vilket gav oss möjligheten att snabbt och enkelt bygga ut vårt renrum om det skulle behövas, säger Max Malm. Det har vi precis gjort. Dessutom kunde vi fortsätta använda renrummet under utbyggnaden. QleanAir kunde också möta det tajta schemat vi hade.”

Colly Flowtech och QleanAir har haft ett nära samarbete genom hela processen att designa, bygga, validera och klassificera renrummet. QleanAir har även varit med och skrivit vissa arbetsinstruktioner. Dessutom har QleanAir levererat fristående luftrenare som placerats utanför renrummet för att ytterligare förbättra renrummets prestanda.

”Nästa steg för oss blir att öka kapaciteten i takt med den växande efterfrågan. Marknaden är extremt omättad på produkter som är tillverkade i renrum, avslutar Max Malm.”

Om Colly Flowtech

Colly Flowtech finns på sju orter i Sverige och är en del av börsnoterade Indutrade AB.

Indutrade AB består av cirka 200 företag i 30 länder som producerar och/eller säljer industriprodukter.

Indutrade har en omsättning på cirka 19 miljarder kronor per år och över 7000 anställda.

Vill du veta mer?

Har du frågor om renrum? Välkommen att kontakta oss för en initial dialog.

Share This Story, Choose Your Platform!