QleanAir ökade leveransen av renad inomhusluft till 5,66 (4,45) miljarder kubikmeter per månad vid utgången av första kvartalet. Det innebär en ökning på 27,2% jämfört med första kvartalet för 2021.

QleanAir levererade i slutet på mars 5,66 (4,45) miljarder kubikmeter renad inomhusluft per månad. Det motsvarar en ökning på 27,2% jämfört med första kvartalet för föregående år. QleanAir mäter volymen av renad inomhusluft genom sina luftrenare, renrum och Cabin Solutions kvartalsvis på global basis.

Luftföroreningar anses nu vara världens största miljöhot för hälsan och står för 7 miljoner förtida dödsfall runt om i världen varje år enligt WHO. Föroreningar ackumuleras inomhus där luften kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluft. Detta är problematiskt eftersom vi tillbringar ungefär 90 % av vår tid inomhus.

Luftkvalitet har en betydande inverkan på människors hälsa, välmående och kognitiva förmåga både på kort och lång sikt. I många verksamheter är även luftkvaliteten kritisk för produkternas hållbarhet. Kvaliteten på luften har också en stor inverkan på processernas effektivitet. QleanAir tillhandahåller luftreningslösningar för de flesta typer av professionella och offentliga utrymmen.

Renad luft Q1 2022
Air cleaners in food warehouseFörbättrad hållbarhet med bättre luftkvalitet
impact of cigarettes on the environmentCigaretternas påverkan på miljön