Hoppa till innehåll

Hur påverkar luftföroreningar din hälsa?

Nu när vi närmar oss Världshälsodagen vill vi fokusera på luftföroreningar och hur de påverkar människors hälsa. Visste du att sju miljoner människor dör i förtid på grund av luftföroreningar? Och en färsk rapport visar att inte ett enda land i världen uppfyllde WHO:s nya standarder för luftkvalitet 2021.
Ren luft är livsviktigt för alla människor. Varje dag tar vi 20 000 andetag och andas in i cirka 24 kg luft, jämfört med 1 kg mat och 2 liter vatten.

”Inget land uppfyllde WHO:s nya standarder för luftkvalitet 2021”

Dessvärre andas 99 % av människorna i världen förorenad luft. Faktum är att inte ett enda land uppfyllde WHO:s nya standarder för luftkvalitet 2021. Utöver partiklarna PM2,5 och PM10 mäter organisationen nu även kvävedioxid, ett farligt ämne som orsakas av förbränning i till exempel trafik, förbränning av fossila bränslen, livsmedelsproduktion, svetsning och andra industriprocesser.

Hur luftföroreningar påverkar din hälsa

Människor andas in cirka 11 000 liter luft varje dag, och ännu mer när vi anstränger oss, eftersom vår andningshastighet ökar. Förbränningspartiklar och andra partiklar mindre än PM2,5 samt gaser når hela vägen till lungorna, där de sprids till blodomloppet och påverkar våra kroppar och vår hälsa.

Sju miljoner förtida dödsfall per år

Luftföroreningar är det största miljöhotet mot människors hälsa. Enligt WHO dör varje år omkring sju miljoner i förtid av exponering för förorenad luft. Främst från hjärt-kärlsjukdomar, följt av lungrelaterade sjukdomar som lungcancer och KOL. Det har också rapporterats kopplingar till diabetes, demens, för tidig födsel, astma, fetma och koncentrationssvårigheter.

Luftföroreningar ackumuleras i inomhusluften

Dessvärre ackumuleras luftföroreningar i inomhusluften, tillsammans med partiklar som genereras inomhus. Som ett resultat kan inomhusluften vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. För att göra saken ännu värre tillbringar vi cirka 90 % av vårt liv inomhus. Idag finns inga adekvata regler när det gäller inomhusluften. Och i motsats till vad många tror är ett ventilationssystem ingen garanti för inomhusluftens kvalitet. Ventilationssystemet är i första hand tänkt att förse lokalerna med syre utifrån. Det filtrerar inte bort små partiklar ur luften.

Nyfiken på din luftkvalitet?

Lyckligtvis finns det metoder för att göra din arbetsplats till en hälsosammare miljö. QleanAir har utvecklat fristående luftreningslösningar i över 30 år. Vi kan hjälpa dig att bedöma kvaliteten på din inomhusluft och vid behov hitta en bra lösning.

Share This Story, Choose Your Platform!