Hoppa till innehåll

QleanAir levererade 7,24 miljarder kubikmeter renad luft i slutet av första kvartalet   

QleanAir ökade leveransen av renad inomhusluft till 7,24 (6,63) miljarder kubikmeter per månad vid utgången av första kvartalet. Det innebär en ökning på 9 % jämfört med första kvartalet 2023. 

QleanAir levererade i slutet på mars 7,24 (6,63) miljarder kubikmeter renad inomhusluft per månad. Det motsvarar en ökning på 9% jämfört med första kvartalet föregående år. QleanAir redovisar volymen av renad inomhusluft genom sina luftrenare, renrum och rökkabiner kvartalsvis på global basis. 

Luftföroreningar anses nu vara världens största miljöhot för hälsan och står för 7 miljoner förtida dödsfall runt om i världen varje år enligt WHO. Luftföroreningar ackumuleras inomhus där luften kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluft, vilket är problematiskt eftersom vi tillbringar ungefär 90 % av vår tid inomhus. 

Luftkvalitet har en betydande inverkan på människors hälsa, välmående och kognitiva förmåga både på kort och lång sikt. I många verksamheter är även luftkvaliteten kritisk för produkternas hållbarhet och kvalitet samt processernas effektivitet. QleanAir tillhandahåller luftreningslösningar för de flesta typer av professionella och offentliga utrymmen. 

Läs mer 

 

Share This Story, Choose Your Platform!