Hoppa till innehåll

Plåt & Mekano Romator förbättrade arbetsmiljön med luftrenare från QleanAir

Plåt & Mekano Romator är en framstående aktör inom tunnplåtsbearbetning och legoproduktion i Täby, Stockholm, och specialiserar sig på prototyper, förserier och volymproduktion. Förteget hade tidigare en del utmaningar med rök, damm och lukt i sina produktionslokaler. Genom att installera luftrenare från QleanAir har man lyckats minska nivåerna av de luftburna partiklarna och gaserna och skapa en renare och hälsosammare arbetsmiljö för sina anställda.

Bred kundbas och hög kompetens

Med en kundbas som sträcker sig över olika branscher såsom telekom, elektronik, bygg, fastigheter, VVS och medicinteknik, har Plåt & Mekano Romator en bred kompetens. Som exempel har man deltagit i utvecklingen av prototyper och sedan börjat serieproduktion av luftrenare till QleanAir. ”Vi är väldigt måna om miljön och säkerheten för våra anställda och det finns alltid något att förbättra eller förfina när det kommer till arbetsmiljö. Vi tänker hela tiden på de anställdas välmående och erbjuder även regelbundna hälsokontroller för de anställda”, berättar Eva Mauritzon, KAM inom sälj och marknad.

”Vi är väldigt måna om miljön och säkerheten för våra anställda och det finns alltid något att förbättra eller förfina när det kommer till arbetsmiljö.

Eva Mauritzon, Key Account Manager, Plåt & Mekano Romator

 

Utmaning: Rök, damm och lukt

I lokaler där tunnplåtsbearbetning, svetsning och packning sker, är det vanligt att det genereras partiklar och gaser som kan vara besvärande både för arbetsmiljön och för att hålla produkter och processer rena. Hos Plåt & Mekano Romator förekom det i svetshallen svetsrök och slipdamm samt förbränning i laserhallen. På lagret, där pallar och emballerade produkter förvarades upplevdes luften som dammig och en lukt av trä fanns närvarande.

Lösning: Fristående luftrenare anpassade för specifika behov

Företaget är måna om de anställdas välmående och initierade därför en intern dialog som ledde till kontakten med QleanAir. En noggrann analys av inomhusluften identifierade specifika områden i lokalerna där partikelkoncentrationen var extra hög, exempelvis i svetshallen, lagerhallen och på lagret. Därefter genomfördes installationer av luftrenare anpassade för verksamhetens behov för att säkerställa maximal effektivitet vid de största föroreningskällorna.

Resultat: Renare och friskare luft

Sedan installationen av luftrenarna har luften i lokalerna blivit betydligt renare. Samarbetet mellan QleanAir och Plåt & Mekano Romator har inte enbart resulterat i en förbättrad arbetsmiljö, utan det har också visat företagets engagemang för sina anställdas välbefinnande. Genom att investera i luftreningslösningar har företaget skapat en tryggare arbetsmiljö och en mer produktiv och trivsam arbetsplats för alla sina anställda.

”Installationen av två luftrenare i svetshallen har bidragit till en stor förbättring. Nu känner man varken lukten av vare sig rök eller slipdamm”.

Eva Mauritzon, Key Account Manager, Plåt & Mekano Romator

Om Plåt & Mekano Romator AB

  • Verksamma inom mekanikindustrin och grundades 1975
  • 38 anställda och omsätter ca 64 miljoner kronor
  • Fyra luftrenare installerade av modellen FS 70 Heavy Duty

Varför välja QleanAir?

QleanAir har över 30 års erfarenhet av att utveckla luftreningslösningar, bestående av bland annat flexibla, fristående luftrenare. Våra anpassade lösningar skyddar människor, produkter och processer genom att möta specifika behov inom tillverkningsindustrin, men även i många andra branscher.

Vi erbjuder ren luft som en tjänst eller som friköpta enheter, med smidig installation, löpande service och underhåll. Utöver det ingår vår unika Lifetime Performance Guarantee som garanterar att våra luftrenare fungerar som de ska över tid.

Ta ett steg närmare ren luft

Har du funderingar kring er inomhusluft? Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

 

Läs mer om luftreningslösningar inom tillverkande industri

Läs mer om hur luftrening inom tillverkande industri fungerar och hur det kan bidra till bättre arbetsmiljö, renare produkter, mindre underhåll och effektivare processer:

Luftrening inom tillverkande industri

Share This Story, Choose Your Platform!