Hoppa till innehåll

Virusfri luft på 30 minuter – är det möjligt?

Corona-pandemin har lyft fram frågan om ren och hälsosam luft på arbetsplatsen. Det har blivit vanligare att använda luftrenare under pandemin, men hur effektiva är de i kampen mot luftburna virus? En ny studie visar att en QleanAir-luftrenare gör enorm skillnad på mycket kort tid. På bara 10 minuter avlägsnades 95 % av viruspartiklarna.

På QleanAir får vi många frågor från företag som undrar hur de kan rena inomhusluften för att locka tillbaka personalen till arbetsplatsen efter pandemin. Efter att ha identifierat det växande behovet ville vi ta reda på exakt hur effektiva våra luftrenare är i kampen mot luftburna virus i inomhusluften.

En gemensam studie med Sendai Medical Center i Japan

Därför genomförde vi en gemensam studie med Virus Research Center, Clinical Research Division vid Sendai Medical Center i Japan. Studien genomfördes med vår mobila luftrenare QleanAir FS 30 med två olika filterinställningar, HEPA 14 och EPA 11, på aktiva influensavirus i ett slutet utrymme på 25 m3. Resultaten visar tydligt att luftrenarna ger avsevärt mycket bättre luftkvalitet på mycket kort tid.

  • På 10 minuter hade QleanAir FS 30 avlägsnat över 95 % av de luftburna viruspartiklarna från luften i rummet, oavsett filter. Det är enastående jämfört med kravet på reduktionsgrad från det tyska ingenjörsförbundet VDI: 90 % på 30 minuter i ett rum på 30 m3. Utan luftrenare var partikelreduktionen endast 16,9 %.
  • Efter tjugo minuter avlägsnades cirka 99,9 % av de luftburna partiklarna i utrymmet med båda versionerna av QleanAir FS 30. Utan luftrenare var partikelreduktionen endast 34,2 %.
  • Efter 30 minuter hade båda versionerna av luftrenaren avlägsnat över 99,99 % av partiklarna. Utan luftrenare var partikelreduktionen endast 57,2 %.
  • Studien jämförde även skillnaden mellan FS 30 utrustad med olika filter, HEPA 14 och EPA 11. Resultaten visar att båda filterkombinationerna är mycket effektiva. FS 30 utrustad med EPA 11-filtret uppnådde en minskning på 99,9 % och 99,99 % något snabbare på grund av dess högre luftflöde.

– Denna studie ger oss ytterligare vetenskapliga bevis som visar vilken hög kvalitet det är på vår teknik samt lyfter fram effektiviteten och fördelarna med våra luftrenare som vi med förtroende kan erbjuda våra kunder. Vi kommer att fortsätta att tillhandahålla ren luft i känsliga miljöer som kontor, sjukhus, skolor och hotell, säger QleanAirs vd Sebastian Lindstedt.

Jämförelse av reduktion av aktiva viruspartiklar

Hur studien genomfördes

Detta var en gemensam studie som utfördes av QleanAir Japan och Virus Research Center, Clinical Research Division, Sendai Medical Center i Japan. Studien syftade till att undersöka hur snabbt en luftrenare skulle rena luften från luftburna virus.

Testerna utfördes i en sluten biosäkerhetskammare på 25 m3. Vätska med aktivt influensavirus av nästan samma storlek som SARS-CoV-2 som orsakar COVID-19 finfördelades i kammaren med hjälp av en elektrisk nebulisator (aerosolgenerator) och en elektrisk luftcirkulator. En mobil luftrenare, QleanAir FS 30, placerades i rummet utrustad med något av två olika filter, HEPA 14 eller EPA 11, och kördes med maximal effekt. Därefter mättes minskningen av koncentrationen av luftburna partiklar och aktiva virus i kammaren för tre olika inställningar, vilket visas nedan som A), B) och C). Mätningarna gjordes 10, 20 och 30 minuter från starten av luftreningen. Resultaten visar ett genomsnitt av tre tester.

Tre jämförande test av virusreduktion

Om filtren

HEPA 14- och EPA 11-filter specificeras i den europeiska standarden EN 1822. HEPA (High-Efficiency Particulate Air) 14-filter fångar upp mer än 99,995 % av MPPS-partiklarna (Maximal Permeable Particle Size), och EPA (Efficient Particulate Air) 11-filter fångar upp minst 95 % av MPPS-partiklarna.

Reference

Hidekazu NISHIMURA, Seiji OHNO: Comparison of airborne virus reduction efficiencies between air purifiers with HEPA and EPA filters, Earozoru Kenkyu, 37, 1-7 (2022) doi: 10.11203/jar.37. (in Japanese)

Vill du veta mer?

Ladda ner en sammanfattning av Sendai-rapporten: Studien i korthet (pdf)

Läs mer

Share This Story, Choose Your Platform!