Støv

Udfordringer

Støv er uundgåeligt i de fleste faciliteter, men i rum, hvor der flyttes rundt på paller, bokse, kasser eller pakker, eller hvor processer som slibning, skæring og polering finder sted, produceres der store mængder støv. I mange industrimiljøer er luften så forurenet med støvpartikler, at støvskyer er synlige inde i anlægget. Dette giver ofte problemer med at overholde standarderne for teknisk renlighed, udfordringer med produktkvaliteten, produktionsafbrydelser på grund af maskinfejl og sundhedsproblemer for de ansatte. Støvkontaminering kan desuden føre til øgede omkostninger til rengøring, opvarmning og køling.

Loading...

Anvendelsesområder

Store mængder støvpartikler er et almindeligt problem i lagerhaller, logistikcentre og produktionsanlæg. I disse faciliteter kan den forurenede luft føre til alvorlige åndedrætsproblemer hos medarbejderne samt tilstoppede maskiner, hvilket påvirker forretningen negativt på lang sigt. I nogle industrier, f.eks. fødevareproduktion, kan selv mindre mængder støv have store konsekvenser. Støv kan reducere levetiden og bringe kvaliteten af dine produkter i fare. Derfor er det vigtigt for din virksomhed at reducere mængden af støvpartikler ved at forbedre kvaliteten af indeluften.

Loading...
Loading...

Løsninger

Ved at bruge et af vores FS 30-, FS 70- eller FS 90-produkter, kan du forbedre luftkvaliteten i dine lokaler og sikre et sundere og sikrere arbejdsmiljø for dine medarbejdere. En betydelig reduktion af mængden af støvpartikler i luften fører til øget produktivitet​, idet det mindsker risikoen for, at medarbejderne bliver syge og må tage fri fra arbejde eller endda får langvarige luftvejsproblemer. Forbedret luftkvalitet reducerer desuden risikoen for kontaminering af produkterne, hvilket øger produkternes levetid og kvalitet. Det reducerer ligeledes risikoen for tilstopning eller funktionsfejl i maskinerne og fører til mindre nedetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Dette er lig med mindre nedetid og lavere omkostninger til vedligeholdelse.

Et sundere arbejdsmiljø

Reducerede omkostninger til vedligeholdelse og rengøring

Mindre nedetid og
højere produktivitet

Sikring af produkternes
kvalitet og levetid

Anbefalede produkter

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En alsidig og effektiv luftrenser med ekstra kapacitet til industrielle applikationer.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

En alsidig og effektiv luftrensningsenhed til krævende industrielle applikationer. Velegnet til lagerhaller, logistikcentre og produktionsanlæg.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftig luftrenser til store opgaver.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

En alsidig og effektiv luftrensningsenhed til krævende industrielle applikationer.