Spring til indhold

Løsninger / Problemområder

Støv


Udfordringer

Støv er uundgåeligt i de fleste faciliteter, men i rum, hvor der flyttes rundt på paller, bokse, kasser eller pakker, eller hvor processer som slibning, skæring og polering finder sted, produceres der store mængder støv. I mange industrimiljøer er luften så forurenet med støvpartikler, at støvskyer er synlige inde i anlægget. Dette giver ofte problemer med at overholde standarderne for teknisk renlighed, udfordringer med produktkvaliteten, produktionsafbrydelser på grund af maskinfejl og sundhedsproblemer for de ansatte. Støvkontaminering kan desuden føre til øgede omkostninger til rengøring, opvarmning og køling.

Løsninger

Ved at bruge et af vores FS 30-, FS 70- eller FS 90-produkter, kan du forbedre luftkvaliteten i dine lokaler og sikre et sundere og sikrere arbejdsmiljø for dine medarbejdere. En betydelig reduktion af mængden af støvpartikler i luften fører til øget produktivitet​, idet det mindsker risikoen for, at medarbejderne bliver syge og må tage fri fra arbejde eller endda får langvarige luftvejsproblemer. Forbedret luftkvalitet reducerer desuden risikoen for kontaminering af produkterne, hvilket øger produkternes levetid og kvalitet. Det reducerer ligeledes risikoen for tilstopning eller funktionsfejl i maskinerne og fører til mindre nedetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Dette er lig med mindre nedetid og lavere omkostninger til vedligeholdelse.