Tillverkningsindustrin

Produktionsindustrin står inför flera olika utmaningar avseende luftkvaliteten. Produktionsanläggningar har ofta dålig inomhusluftkvalitet på grund av dammpartiklar, gaser, lukt och andra biprodukter som genereras under produktionsprocessen. Beroende på typ av produktion kan farliga läkemedel, pulveringredienser och biprodukter från svetsning och slipning också förorena luften, vilket inte bara påverkar hälsan hos anställda och besökare på anläggningen utan också riskerar att kontaminera de produkter som produceras. Det finns på varje arbetsplats rökare bland personalen. Lyckligtvis kan alla dessa utmaningar lösas genom att använda rätt luftreningslösning.

Loading...

Utmaningar

Luftkvaliteten inomhus i produktionsanläggningar är ofta dålig på grund av biprodukter som genereras under produktionsprocessen, såsom damm, gaser och lukt. Beroende på typ av produktion kan det också finnas risk för farliga läkemedel, pulveringredienser och biprodukter från svetsning och slipning som förorenar luften inuti anläggningen. Alla dessa faktorer bidrar till en ökad risk för att anställda utvecklar allvarliga hälsoproblem som astma, lunginfektioner, hjärt- och kärlsjukdomar eller till och med lungcancer. Utöver hälsoproblemen kan dessa biprodukter och luftföroreningar förorena de produkter som produceras och riskera produktens tekniska renhet, kvalitet och livslängd. Restpartiklar som damm, smuts, skräp och metallfragment kan sätta igen maskiner, vilket orsakar onödiga extrakostnader på grund av underhåll och rengöring. Dessutom finns det naturligtvis rökare på de flesta, om inte alla, arbetsplatser. Långa rökavbrott på grund av att de anvisade rökområdena ligger för långt bort är inte bara obekvämt för rökarna utan kan också leda till minskad produktivitet. Med andra ord kommer användningen av våra luftreningslösningar att bidra till att förbättra både arbetsmiljön och verksamheten.

Loading...
Loading...

Lösningar

Den mångsidiga luftrenaren FS 90 är utvecklad för stora industriella miljöer och är en av de mest kraftfulla luftrenarna på marknaden. Den är utrustad med flexibel monteringsteknik, vilket innebär att den antingen kan vara golvstående eller takmonterad i anläggningar med begränsad golvyta. För utrymmen där man måste rikta in sig på specifika föroreningar kan FS 70 Carbon, FS 70 Extra Capacity och FS 70 Heavy Duty bidra till att effektivt minska mängden damm, gaser, lukt och andra biprodukter från produktionen i luften och förbättra anläggningens luftkvalitet. För produktionsprocesser som omfattar farliga läkemedel eller pulveringredienser, eller produkter som är mycket känsliga för damm, rekommenderar vi att du använder en av våra renrumslösningar. När det gäller rökning rekommenderar vi S-Line S 60-rökkabinen med vårt patenterade brandsäkra askhanteringssystem. Alla våra luftrenare använder mekanisk filtrering i flera steg för att fånga in luftföroreningarna i anläggningen, vilket skapar en hälsosammare arbetsmiljö och en renare anläggning och minskar maskinens stilleståndstid.

Säker och hälsosam inomhusluft

Ökad produktivitet

Mindre underhåll och färre driftstopp

Säkrad
produktkvalitet

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar the freedom of clean air – så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

FS 70 Heavy Duty

För krävande industriella miljöer

QleanAir FS 90 Standard

En kraftfull luftrenare för storskaliga jobb.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

Skapar en kontrollerad miljö för känslig produktion.

QleanAir S 60

Effektiv, tyst och problemfri röklösning för miljöer med höga krav på säkerhet.