Hoppa till innehåll

Lösningar / Användningsområde

Tillverkningsindustrin


Produktionsindustrin står inför flera olika utmaningar avseende luftkvaliteten. Produktionsanläggningar har ofta dålig inomhusluftkvalitet på grund av dammpartiklar, gaser, lukt och andra biprodukter som genereras under produktionsprocessen.

Beroende på typ av produktion kan farliga läkemedel, pulveringredienser och biprodukter från svetsning och slipning också förorena luften, vilket inte bara påverkar hälsan hos anställda och besökare på anläggningen utan också riskerar att kontaminera de produkter som produceras.

Det finns på varje arbetsplats rökare bland personalen. Lyckligtvis kan alla dessa utmaningar lösas genom att använda rätt luftreningslösning.

Lösningar

Den mångsidiga luftrenaren FS 90 är utvecklad för stora industriella miljöer och är en av de mest kraftfulla luftrenarna på marknaden. Den är utrustad med flexibel monteringsteknik, vilket innebär att den antingen kan vara golvstående eller takmonterad i anläggningar med begränsad golvyta. För utrymmen där man måste rikta in sig på specifika föroreningar kan FS 70 Carbon, FS 70 Extra Capacity och FS 70 Heavy Duty bidra till att effektivt minska mängden damm, gaser, lukt och andra biprodukter från produktionen i luften och förbättra anläggningens luftkvalitet. För produktionsprocesser som omfattar farliga läkemedel eller pulveringredienser, eller produkter som är mycket känsliga för damm, rekommenderar vi att du använder en av våra renrumslösningar.

När det gäller rökning rekommenderar vi S-Line S 60-rökkabinen med vårt patenterade brandsäkra askhanteringssystem.

Alla våra luftrenare använder mekanisk filtrering i flera steg för att fånga in luftföroreningarna i anläggningen, vilket skapar en hälsosammare arbetsmiljö och en renare anläggning och minskar maskinens stilleståndstid.

The QleanAir Difference

Vi levererar våra lösningar problemfritt som en tjänst. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov genom att utföra mätningar och tester. Vi tar hand om installation, service och uppgraderingar, ser till att reglerna följs och framtidssäkrar lösningen. Vi levererar friheten med ren luft – så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något.