Spring til indhold

Løsninger / Problemområder

Kontaminering af produkter


Udfordringer

I alle faser af produktfremstilling, -emballering og -opbevaring er kvaliteten af indeluften en vigtig faktor, der skal tages i betragtning i forhold til produkternes tekniske renlighed, kvalitet og holdbarhed. Indeluften på anlæg til fremstilling af føde- og drikkevarer, andre produktionsanlæg, logistikcentre og i lagerhaller er ofte fyldt med partikler fra de forskellige aktiviteter, der finder sted i lokalerne. Partikler fra ingredienser og komponenter, skimmelsporer, kasser, gaffeltruckdæk, beton, forbrænding, snavs, skidt og metalfragmenter kan alle forurene luften, afhængigt af aktiviteten der udføres. Og selvfølgelig frigiver mennesker også en masse partikler – 1.000.000 hudfragmenter i timen.

Løsninger

For at få kontrol over kvaliteten af din indeluft, har du brug for en luftrensningsløsning. Vi har fritstående luftrensere, der kan placeres på gulvet eller monteres i loftet, og som er egnet til faciliteter, hvor der produceres føde- og drikkevarer, eller andre produktionsanlæg samt lagre og logistikcentre. Vi har også renrumsløsninger til særligt følsom produktion af f.eks. optik, elektronik, medico eller lægemidler. Når du har kontrol over din luftkvalitet, kan du sikre dine produkters kvalitet og levetid. Integriteten af dine produkter sikrer ikke kun din produktivitet og indtjening, men kan også være et spørgsmål om dine kunders sundhed eller endda liv og død, når du producerer fødevarer eller medicin.