Branża produkcyjna

Przemysł produkcyjny stoi przed kilkoma różnymi wyzwaniami związanymi z jakością powietrza. Zakłady produkcyjne często mają złą jakość powietrza w pomieszczeniach ze względu na cząsteczki pyłu, gazów, zapachy i inne produkty uboczne, które powstają podczas procesu produkcyjnego. W zależności od rodzaju produkcji, powietrze mogą też zanieczyszczać niebezpieczne leki, składniki w proszku oraz produkty uboczne spawania i szlifowania, wpływając nie tylko na zdrowie pracowników i osób odwiedzających zakład, ale również stwarzając ryzyko skażenia wytwarzanych produktów. W każdym miejscu pracy są też osoby palące. Na szczęście wszystkim tym wyzwaniom można sprostać, stosując odpowiednie urządzenia do oczyszczania powietrza.

Loading...

Wyzwania

Jakość powietrza w pomieszczeniach zakładów produkcyjnych jest często niska ze względu na produkty uboczne powstające podczas procesu produkcyjnego, takie jak pył, gazy i zapachy. W zależności od rodzaju produkcji może również wystąpić ryzyko zanieczyszczenia powietrza w zakładzie niebezpiecznymi lekami, składnikami w proszku oraz produktami ubocznymi powstającymi podczas spawania i szlifowania. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do zwiększenia ryzyka wystąpienia u pracowników poważnych problemów zdrowotnych, takich jak astma, infekcje płuc, choroby układu krążenia, a nawet rak płuc. Oprócz kwestii związanych ze zdrowiem, te produkty uboczne i zanieczyszczenia powietrza mogą zanieczyszczać wytwarzane produkty, obniżając ich właściwości techniczne, jakość i żywotność. Pozostałości, takie jak pył, brud, zanieczyszczenia i odłamki metalu, mogą zatykać maszyny, powodując niepotrzebne dodatkowe koszty związane z konserwacją i czyszczeniem. Ponadto, w większości miejsc pracy, jeśli nie we wszystkich, są oczywiście osoby palące. Długie przerwy na palenie spowodowane koniecznością dotarcia do wyznaczonych miejsc są nie tylko uciążliwe dla osób palących, ale mogą również prowadzić do zmniejszenia produktywności. Innymi słowy, zastosowanie naszych rozwiązań w zakresie oczyszczania powietrza pomoże poprawić zarówno środowisko pracy, jak i działalność firmy.

Loading...
Loading...

Rozwiązania

Uniwersalny oczyszczacz powietrza FS 90 został zaprojektowany z myślą o dużych środowiskach przemysłowych i jest jednym z najbardziej wydajnych oczyszczaczy powietrza na rynku. Bazuje na technologii montażu hybrydowego, co oznacza, że może być zarówno montowany na podłodze, jak i na suficie w obiektach o ograniczonej powierzchni. W przypadku pomieszczeń, w których należy zwalczać określone zanieczyszczenia, modele FS 70 Carbon, FS 70 Extra Capacity i FS 70 Heavy Duty mogą pomóc skutecznie zmniejszyć ilość pyłu, gazów, zapachów i innych produktów ubocznych produkcji występujących w powietrzu oraz poprawić jakość powietrza w obiekcie. W przypadku procesów produkcyjnych, w których wykorzystywane są niebezpieczne leki lub składniki w proszku lub produkty bardzo wrażliwe na pył, zalecamy skorzystanie z jednego z naszych rozwiązań w zakresie pomieszczeń czystych. Jeśli chodzi o kwestię osób palących, polecamy kabinę serii S 60 z opatentowanym przez nas ognioodpornym systemem usuwania popiołu. Wszystkie nasze oczyszczacze powietrza wykorzystują wielostopniową mechaniczną filtrację powietrza w celu wychwytywania zanieczyszczeń powietrza w obiekcie, tworząc zdrowsze środowisko pracy, czystszy obiekt i skracając przestoje maszyn.

Bezpieczne i zdrowe powietrze w pomieszczeniach

Zwiększona produktywność

Mniej konserwacji i przestojów

Zapewniona
jakości produktu

Różnica w jakości powietrza – The QleanAir Difference

Nasze rozwiązania dostarczane jako usługa są bezproblemowe w eksploatacji. Możemy dostosować rozwiązanie do konkretnych potrzeb, przeprowadzając pomiary i testy. Zapewniamy montaż, serwis, modernizacje, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz trwałość rozwiązania. The freedom of clean air – zapewniamy wolność, którą niesie ze sobą czyste powietrze, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Rekomendowane produkty

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

FS 70 Heavy Duty

Do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych.

QleanAir FS 90 Standard

Wydajny oczyszczacz powietrza do intensywnej eksploatacji na dużą skalę.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace GMP

Tworzy kontrolowane środowisko dla produkcji wrażliwej.

QleanAir S 60

Wydajne, ciche i optymalne z punktu widzenia palących rozwiązanie dla środowisk o najwyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa.