Kontaminering av produkter

Utmaningar

I alla stadier av produkttillverkning, förpackning och lagring är inomhusluftens kvalitet en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller produkternas tekniska renhet, kvalitet och hållbarhet. Inomhusluften i produktionsanläggningar för livsmedel och drycker, andra produktionsindustrier, logistikcenter och lager är ofta fylld av partiklar från de olika aktiviteter som äger rum i lokalerna. Partiklar från ingredienser och komponenter, mögelsporer, lådor, gaffeltruckdäck, betong, förbränning, smuts, skräp och metallfragment kan alla förorena luften beroende på din verksamhet. Naturligtvis släpper alla människor också ut en hel del partiklar, 1 000 000 hudfragment per timme.

Loading...

Användningsområden

Om luften är fylld av partiklar förorenar den dina produkter. Du kan få problem med teknisk renhet, kvalitet och hållbarhet. Detta kan i sin tur leda till garantiproblem, förlorade intäkter och missnöjda kunder. Renlighet är en nyckelfaktor när du tillverkar högteknologiska produkter, medicinsk utrustning och läkemedel. Detsamma gäller för livsmedels- och dryckesproduktionen. Luften i till exempel bagerier är ofta fylld av mjöl, mögel och jästpartiklar som förkortar produkternas livslängd. Kontaminering av produkter är ett vanligt problem i alla stadier av produkttillverkning samt i logistikcenter och lager.

Loading...
Loading...

Lösningar

För att få kontroll över din inomhusluftkvalitet behöver du en luftreningslösning. Vi har fristående luftrenare som kan placeras på golvet eller monteras i taket och som lämpar sig för livsmedels- och dryckestillverkning eller andra produktionsanläggningar samt lager och logistikcenter. Vi har också renrumslösningar för extra känslig produktion, t.ex. optik, elektronik, medicinteknik eller medicinproduktion. När du har kontroll över luftkvaliteten kan du säkerställa dina produkters kvalitet och livslängd. Integriteten hos dina produkter garanterar inte bara din produktivitet och dina intäkter utan kan också vara en fråga om hälsa eller till och med liv och död för dina kunder när du tillverkar livsmedel eller mediciner.

Lägre risk för
kontaminering av
produkter

Cost efficient

Ökade intäkter

Säkerställde
produkternas
kvalitet och hållbarhet

Fler nöjda kunder

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 70 FG Standard

Högt luftflöde och mekanisk EPA-filtrering i flera steg för den krävande livsmedels- och dryckesindustrin.

QleanAir FS 70 HEPA

Effektiv och tyst HEPA-filtrering.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace USP

Fortlöpande överensstämmande renrum för läkemedelshantering​.

QleanAir QleanSpace cleanroom
QleanAir QleanSpace cleanroom

QleanAir QleanSpace ISO

En problemfri och fristående renrumslösning.