Pył

Wyzwania

Pył występuje w większości obiektów, ale w miejscach, w których przenosi się palety, kartony, skrzynie lub paczki lub gdzie odbywają się procesy takie jak szlifowanie, cięcie i polerowanie, poziom zapylenia jest szczególnie wysoki. W wielu środowiskach przemysłowych powietrze jest tak zanieczyszczone, że wewnątrz obiektu widoczne są chmury cząsteczek pyłu. W wielu przypadkach utrudnia to sprostanie standardom czystości technologicznej, powoduje spadek jakości produktów, zakłócenia w produkcji w wyniku awarii maszyn oraz problemy zdrowotne pracowników. Zanieczyszczenie pyłem może również prowadzić do wzrostu kosztów czyszczenia, ogrzewania i chłodzenia.

Loading...

Obszary zastosowań

Wysokie zapylenie jest częstym problemem w magazynach, centrach logistycznych i zakładach produkcyjnych. Zanieczyszczone powietrze w tych obiektach może prowadzić do poważnych problemów ze strony układu oddechowego, a także do zatykania się maszyn, co w dłuższej perspektywie negatywnie wpływa na działalność biznesową. W niektórych branżach, takich jak produkcja żywności, także mniejsze ilości pyłu mogą mieć poważne konsekwencje. Pył może obniżać jakość produktów i powodować skrócenie terminu ich przydatności. Redukcja poziomu zapylenia poprzez poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach ma więc kluczowe znaczenie dla działalności firmy.

Loading...
Loading...

Rozwiązania

Każdy z naszych produktów FS 30, FS 70 lub FS 90 gwarantuje poprawę jakości powietrza w obiektach, zapewniając personelowi zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko pracy. Dzięki znacznemu ograniczeniu stężenia cząsteczek pyłu w powietrzu zmniejsza się ryzyko wystąpienia schorzeń u pracowników, poziom absencji w pracy, a także przewlekłych problemów ze strony układu oddechowego, co w rezultacie przyczynia się do zwiększenia produktywności. Lepsza jakość powietrza zmniejsza również ryzyko zanieczyszczenia produktów, co przedłuża ich przydatność i podnosi jakość. Ograniczone zostają także zagrożenia związane z blokadami i usterkami maszyn, czego skutkami są krótsze przestoje i niższe koszty konserwacji. Oznacza to mniej przestojów i niższe koszty konserwacji.

Zdrowsze środowisko pracy

Mniejsze koszty konserwacji i czyszczenia

Mniej przestojów i
większa
produktywność

Zapewniona wysoka jakość
i okres trwałości produktów

Rekomendowane produkty

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

Wszechstronny i wydajny oczyszczacz powietrza o zwiększonej wydajności do zastosowań przemysłowych.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

Wszechstronne i wydajne urządzenie do oczyszczania powietrza do najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych. Nadaje się do stosowania w magazynach, centrach logistycznych i zakładach produkcyjnych.

QleanAir FS 90 Standard

Wydajny oczyszczacz powietrza do intensywnej eksploatacji na dużą skalę.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

Wszechstronne i wydajne urządzenie do oczyszczania powietrza do wymagających zastosowań przemysłowych.