Damm

Utmaningar

Damm är oundvikligt i de flesta anläggningar, men i utrymmen där pallar, lådor eller paket flyttas runt, eller där processer som slipning, skärning och polering äger rum produceras enorma mängder damm. I många industrimiljöer är luften så förorenad av dammpartiklar att dammoln är väl synliga inne i anläggningen. Detta innebär ofta svårigheter att nå standarderna för teknisk renhet, utmaningar avseende produktkvaliteten, produktionsstörning på grund av maskinfel och hälsoproblem för anställda. Dammföroreningar kan också leda till ökade kostnader för rengöring, uppvärmning och kylning.

Loading...

Användningsområden

Stora mängder dammpartiklar är ett vanligt problem i lager, logistikcenter och produktionsanläggningar. I dessa anläggningar kan den förorenade luften dels leda till att anställda får allvarliga andningsproblem, och dels till igensatta maskiner, vilket påverkar verksamheten negativt på lång sikt. I vissa branscher, till exempel livsmedelsproduktion, kan ännu mindre mängder damm få stora konsekvenser. Damm kan minska livslängden och riskera kvaliteten på dina produkter. Därför är det viktigt för ditt företag att minska dammpartiklar genom att förbättra kvaliteten på inomhusluften.

Loading...
Loading...

Lösningar

Genom att använda någon av våra FS 30-, FS 70- eller FS 90-produkter kommer du att kunna förbättra luftkvaliteten i dina anläggningar och säkerställa en hälsosammare och säkrare arbetsmiljö för dina anställda. Genom att avsevärt reducera antalet dammpartiklar i luften minskar också risken för att anställda blir sjuka och måste vara borta från arbetet, eller till och med får långvariga andningsproblem avsevärt, vilket resulterar i ökad produktivitet. Förbättrad luftkvalitet minskar också risken för produktföroreningar, vilket ökar produkternas livslängd och kvalitet. Det minskar också risken för att maskinerna sätts igen eller inte fungerar, vilket leder till mindre stilleståndstid och lägre underhållskostnader. Det innebär mindre driftstopp och lägre kostnader för underhåll.

En hälsosammare arbetsmiljö

Minskade underhålls- och rengöringskostnader

Mindre
stilleståndstid
och högre
produktivitet

Säkrad produktkvalitet
och livslängd

Rekommenderade produkter

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Extra Capacity

En mångsidig och effektiv luftrenare med extra kapacitet för användning inom industrin.

QleanAir FS 70
QleanAir FS 70

QleanAir FS 70 Heavy Duty

En mångsidig och effektiv luftreningsenhet för tung användning inom industrin. Lämplig för lager, logistikcenter och produktionsanläggningar.

QleanAir FS 90 Standard

En kraftfull luftrenare för storskaliga jobb.

QleanAir FS 70 Pocket Filter

En mångsidig och effektiv luftreningsenhet för krävande användningsområden inom industrin.